Aanvraag voor wijziging van een installatie voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie > 10 kVA

 • R Loupe

  Stap 0

  Voorafgaand advies of een oriëntatiestudie

 • R Recherche Parametres

  Stap 1

  Verplichte detailstudie

 • R Offre Contrat

  Stap 2

  Aansluitingsofferte

 • R Pouce

  Stap 3

  Toelating om uw installatie in werking te stellen

Vóór de aanvraag

 • R Reception De La Demande

  Een gratis voorafgaand advies aanvragen (niet verplicht)

  Dit voorafgaand advies is niet verplicht. Het geeft u een idee van het mogelijke onthaal van uw productie, afhankelijk van de ligging en gewenste capaciteit. ORES biedt deze dienst alleen ter informatie aan. Het advies kan dus niet als een verbintenis worden beschouwd, van welke aard dan ook, noch als een erkenning van rechten door ORES.

  Downloaden
 • R Offre Contrat

  Een oriëntatiestudie aanvragen (niet verplicht)

  Deze oriëntatiestudie is niet verplicht. Ze stelt u in staat om de aansluitingsmogelijkheden op het distributienet na te gaan en een raming te maken van de kostprijs van de aansluiting of van een wijziging van de bestaande aansluiting, zodat u de rendabiliteit van het project kunt evalueren. U ontvangt de kostprijsraming louter ter informatie, zonder enige verbintenis vanwege ORES.

  Downloaden

Eerste stap

U dient eerst een (verplichte) detailstudie aan te vragen. U betaalt de detailstudie tegen het geldende tarief. Deze studie stelt u in staat om de aansluitingsmogelijkheden van de productie-eenheid op het distributienet na te gaan. Na een eventueel positief antwoord wordt er een offerte opgemaakt met de technische en financiële voorwaarden van de uit te voeren werken en met een aansluitingscontract.

Tweede stap

Nadat wij de details hebben bestudeerd, bezorgen wij u de aansluitingsofferte. Als u akkoord gaat en nadat u het aansluitingscontract hebt ondertekend en betaald, kunnen de werken worden gepland en uitgevoerd.

Derde stap

Als de installatie klaar is, neemt u contact op met onze diensten voor de toelating om uw installatie in werking te stellen. Deze stap is verplicht vóór u de productie mag opstarten. Onze medewerkers kunnen ook het ontkoppelingsbeveiligingsrelais of het terugslagrelais van uw installatie controleren of afregelen.

De controle of afregeling van een vergunning om elektriciteit aanvragen

De controle of afregeling van een ontkoppelingsrelais of terugslagrelais aanvragen

Het correct ingevulde en ondertekende document terugsturen is kinderspel. Klik op de link om uw formulier te versturen, selecteer de categorie “Energie produceren” en upload uw formulier.