Biomethaan, een 100% hernieuwbaar gas

Biomethanisering is een natuurlijk biologisch vergistingsproces waarbij afval afkomstig van de landbouw en voedingsindustrie, huishoudelijk afval of slib van zuiveringsinstallaties tot een energiebron worden verwerkt. Deze grondstoffen worden in een vergister door bacteriën omgezet in biogas en digestaat.

Het digestaat is een meststof die over de akkers kan worden verspreid. Het biogas wordt gezuiverd, zodat het een hogere methaanconcentratie krijgt (CH4) en er geen ongewenste gassen (vooral CO2) meer inzitten. Het gezuiverde gas wordt biomethaan genoemd. Het kan vervolgens in het distributienet worden geïnjecteerd. Consumenten kunnen het dan gebruiken zonder enige aanpassing aan hun installaties.

Korte keten

Biomethaan produceren is aantrekkelijk voor landbouwers en afvalbeheerbedrijven. Wat nu nog als afval wordt beschouwd, krijgt een nieuwe rol als energie. ORES ondersteunt alle initiatiefnemers door haar expertise tot hun dienst te stellen. De injectiesites voor biomethaan die al in bedrijf zijn, laten zien dat het gasnetwerk perfect geschikt is voor de distributie van biomethaan afkomstig van klanten die aan het net zijn aangesloten.

Op termijn zou het potentieel voor biogas in Wallonië alleen al bijna 50% van het verbruik van het distributienet kunnen uitmaken.

Met talrijke voordelen

  • Opwaardering van afval tot hernieuwbare energiebron.
  • Productie van hernieuwbare groene energie die bijdraagt tot de PEWC-doelstellingen (Plan Wallon Energie Climat 2030).
  • Helpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
  • Levert digestaat op, een alternatief voor chemische meststoffen.
  • Helpt om de biodiversiteit te behouden door de teelt van tussengewassen voor energiedoeleinden.
  • Ontwikkeling van een milieuvriendelijk alternatief (bioCNG) voor klassieke brandstoffen.
  • Maakt gebruik van de bestaande netwerkinfrastructuur: geen kosten voor aanpassing van het gasnet.
  • Onze klanten hoeven cv-ketel op gas niet aan te passen.
  • Creëert lokale, niet-delokaliseerbare banen en is een extra inkomstenbron voor onze landbouwers.
  • Past in de dynamiek van de energietransitie en de circulaire economie.