Energiedelen in de praktijk

Energiedelen vindt plaats via het bestaande elektriciteitsnet. Voor uw verbruik haalt u gedeeltelijk energie uit energiedelen en gedeeltelijk uit het elektriciteitsnet (’s nachts bijvoorbeeld, wanneer er geen elektriciteit wordt geproduceerd voor het energiedelen).

Panneau Compensation

Hoe wordt de energie gedeeld?

Zodra energie wordt gedeeld onder verscheidene verbruikers, moeten zij bepalen hoe ze de beschikbare energie onder elkaar zullen verdelen. Dit gebeurt met een “verdeelsleutel”. 

De CWaPE, de Waalse energiemarktregulator, heeft een reeks standaard verdeelsleutels bepaald. Als de vertegenwoordiger een ander type verdeelsleutel wil toepassen, dan moet hij hiervoor een specifieke toestemming aanvragen.

Vaste verdeelsleutel op gelijke basis

 

Principe: Elke deelnemer ontvangt een even groot energievolume en de verdeelsleutel verandert niet.
Voordelen: Een eenvoudig systeem, alle deelnemers worden op gelijke voet behandeld. Een deelnemer toevoegen aan of verwijderen uit de energiegemeenschap is eenvoudig, de percentages worden automatisch aangepast.

Specifieke vaste verdeelsleutel

 

Principe: De energievolumes worden onder de deelnemers verdeeld volgens percentages die vooraf bepaald zijn in een overeenkomst. De verschillende percentages kunnen bijvoorbeeld overeenstemmen met verschillende investeringen in de productie-eenheden.


Voordelen: Met deze verdeelsleutel kan bij de distributie van de energievolumes voorrang worden gegeven aan bepaalde deelnemers.

Dynamische verdeelsleutel in verhouding tot het verbruik


 

Principe: De energievolumes worden dynamisch verdeeld over de deelnemers op basis van hun energieverbruik.


Voordelen: Deze verdeelsleutel bevordert het zelfverbruik binnen de energiegemeenschap, maar is in het voordeel van de grote verbruikers.

Als u recht hebt op het sociaal tarief, dan behoudt u dat recht voor het gedeelte van uw energie dat u aankoopt bij uw elektriciteitsleverancier. Maar u hebt geen recht op het sociaal tarief voor de elektriciteit afkomstig van het energiedelen. Lees meer over de sociale aanbieder.

Alles wat u moet weten over energiedelen

question-mark

De verdeling van de energievolumes over de deelnemers wordt virtueel berekend. Per periode van 15 minuten wordt de totale injectie berekend. Deze totale injectie wordt vervolgens verdeeld onder de deelnemers volgens de vooraf bepaalde verdeelsleutel. Deze berekening is alleen mogelijk als alle deelnemers over een digitale meter beschikken.

Ja, ook na het opstarten van energiedelen kan de verdeelsleutel nog worden aangepast. Alleen de vertegenwoordiger kan dit aanvragen aan de distributienetbeheerder. Hij gebruikt hiervoor de formulieren op de website van de distributienetbeheerder. De deelnemers moeten bovendien een bijlage bij de overeenkomst ondertekenen.

Digitale meters kunnen heel nauwkeurig registreren hoeveel energie er van het net wordt afgenomen en hoeveel energie erin wordt geïnjecteerd.

Een digitale meter (of dubbele stroommeter) meet per 15 minuten (dus op kwartierbasis) hoeveel stroom er verbruikt en geproduceerd wordt. Aan de hand van deze gegevens kan de netbeheerder berekenen welke volumes de deelnemers onder elkaar uitwisselen. Hij kan ook een onderscheid maken tussen het stroomverbruik via het openbare net en het gedeelde stroomverbruik met één of meer andere deelnemers. De netbeheerder geeft deze informatie aan de verschillende betrokkenen door voor de facturatie. Hoe beter de energieverbruikers erin slagen om hun verbruik te synchroniseren met de lokale productie, hoe meer ze er financieel baat bij zouden moeten hebben.

De prijs van de lokale energie wordt afgesproken tussen de deelnemers en de vertegenwoordiger. Bij energiedelen kan de lokale energie aan de deelnemers worden verkocht tegen een prijs die dicht in de buurt van de productiekosten ligt. Bij zonnepanelen zijn die productiekosten laag.

Maar aangezien de elektriciteit altijd via de meter en het openbare elektriciteitsnet loopt, worden ook kosten voor het gebruik van het net gefactureerd, zowel voor de energie die door de klassieke leverancier wordt geleverd, als voor de energie die de deelnemers met elkaar delen.

Ja. U blijft een factuur van uw gewone commerciële leverancier ontvangen, want u blijft ook elektriciteit van het openbaar net verbruiken, bijvoorbeeld wanneer de lokale installatie geen energie produceert. U ontvangt ook een factuur voor de lokale elektriciteit van het energiedelen. Bovendien zal uw commerciële leverancier u ook netwerkkosten aanrekenen voor het gebruik van het net voor de lokale energie.

Maar financieel blijft energiedelen interessant: hoe meer gedeelde elektriciteit u verbruikt, hoe lager de factuur van uw gewone leverancier.

Wanneer u aan energiedelen doet, ontvangt u twee facturen.

De factuur van uw leverancier omvat:

  • de energie afkomstig van het elektriciteitsnet die u hebt verbruikt;
  • de netwerkkosten, zowel voor de energie afkomstig van het elektriciteitsnet als voor de energie die u binnen de gemeenschap hebt verbruikt.

De factuur van uw vertegenwoordiger omvat:

  • de energie afkomstig van de energiegemeenschap die u hebt verbruikt;
  • eventuele netbeheerkosten in verband met het energiedelen.

Als u een lokale energieproducent bent, wordt u door de energiegemeenschap vergoed voor de energie die bij het energiedelen wordt verbruikt. Als er nog een overschot is, kunt u hiervoor een vergoeding ontvangen van uw leverancier.

Verwante onderwerpen

Vragen over energiedelen?