ORES werkt samen met de OCMW’s om klanten te helpen die het moeilijk hebben om hun energiefacturen te betalen. Als beschermde klanten moeilijkheden ondervinden, kunnen ORES of de klant vragen dat een Lokale Energiecommissie (CLE) opgesteld word. Ze onderzoekt dan de situatie en neemt beslissingen in het belang van alle partijen.

Wie maakt deel uit van een Lokale Energiecommissie?

Lokale Energiecommissies zijn samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeente, een vertegenwoordiger van het OCMW en een vertegenwoordiger van ORES.

De Lokale Energiecommissie kan optreden in drie situaties:

Herhaalde wanbetaling

De CLE komt in actie wanneer u voldoet aan deze drie voorwaarden:

 1. U beschikt over een elektriciteitsmeter met voorafbetalingsfunctie in combinatie met een vermogensbegrenzer.
 2. U verbruikt meer dan 2 maanden elektriciteit met een vermogensbegrenzer.
 3. U bent niet in staat om de facturen die u ontvangt te betalen.

Op deze basis kan de CLE beslissen om:

 • u al dan niet verder energie te laten verbruiken met een vermogensbegrenzer;
  • de vermogensbegrenzer kan alleen uitgeschakeld worden buiten de winterperiode, die loopt van 1 november tot 31 maart;
 • u een betalingsplan toe te kennen;
 • een deel van de schuld ten laste te laten nemen door het Waalse Energiefonds (met verplichte budgetopvolging).

Winterhulp voor gas

 • Als u een beschermde klant bent met een gasmeter met actieve voorafbetalingsfunctie en u niet in staat bent om in de winterperiode uw gas vooraf te betalen, dan kunt u de hulp van ORES inroepen met dit formulier dat u ontvangt in de loop van september van elk jaar. Deze hulp kan ALLEEN tijdens de winterperiode worden gegeven, die loopt van 1 november tot 31 maart.
 • Als u goed beschermd bent bij de sociaal leverancier en u beschikt over een gasmeter met actieve voorafbetalingsfunctie, dan ontvangt u tijdelijk winterhulp, tot de CLE een definitieve beslissing heeft genomen.
 • Als de CLE aanvaardt om u hulp te verlenen, dan kunt u uw meter opladen tegen een prijs die 30% bedraagt van het sociaal tarief dat van kracht is.
 • Als de CLE weigert, dient u uw verbruik tijdens de tijdelijke toekenningsperiode terug te betalen en moet u uw meter blijven opladen.

Verlies van sociale bescherming

Als u uw statuut van beschermde klant verliest, kan ORES u geen energie meer leveren en moet u een contract met een commerciële leverancier sluiten.

Waarom kan iemand zijn statuut als beschermde klant verliezen?

 • U bent een gewestelijk beschermde klant en u bezorgt ORES geen nieuw beschermingsattest (u dient ORES elk jaar een nieuw attest te bezorgen).
 • U bent een federaal beschermde klant en u komt niet langer voor in de database van de FOD Economie. In dat geval blijft u energie ontvangen van sociaal leverancier ORES tot u een contract sluit met een commerciële leverancier of tot u een nieuw beschermingsbewijs opstuurt. In die tussenperiode betaalt u voor uw energie de duurste prijs op de markt.

Als u het risico loopt om uw statuut van beschermde klant te verliezen (en dus ook de voordelen die daarbij horen), dan vergadert de CLE om te bepalen wat er moet gebeuren.

Wat kan de Lokale Energiecommissie (CLE) beslissen?

 • De levering tegen het sociaal tarief behouden, op voorwaarde dat uzelf, uw vertegenwoordiger of uw OCMW ondertussen het bewijs van hernieuwing van het beschermingsstatuur levert (als het beschermingsbewijs ook de voorgaande periode zonder bescherming kan dekken, wordt het sociaal tarief met terugwerkende kracht op u toegepast).
 • Bevestigen dat u geen recht meer hebt op het statuut van beschermde klant en u eventueel een termijn toekennen om een contract te sluiten met een commerciële leverancier.
 • De energielevering aan uw woning opschorten als u niet het nodige hebt gedaan om de situatie recht te zetten.

Herhaalde wanbetaling

De CLE komt in actie wanneer u voldoet aan deze drie voorwaarden:

 1. U beschikt over een elektriciteitsmeter met voorafbetalingsfunctie in combinatie met een vermogensbegrenzer.
 2. U verbruikt meer dan 2 maanden elektriciteit met een vermogensbegrenzer.
 3. U bent niet in staat om de facturen die u ontvangt te betalen.

Op deze basis kan de CLE beslissen om:

 • u al dan niet verder energie te laten verbruiken met een vermogensbegrenzer;
  • de vermogensbegrenzer kan alleen uitgeschakeld worden buiten de winterperiode, die loopt van 1 november tot 31 maart;
 • u een betalingsplan toe te kennen;
 • een deel van de schuld ten laste te laten nemen door het Waalse Energiefonds (met verplichte budgetopvolging).

Opgelet :

Vergeet niet om elk jaar uw attest in te dienen of om snel een commerciële leverancier te vinden nadat u de brief van ORES hebt ontvangen die u waarschuwt dat uw statuut als beschermde klant verstreken is / hernieuwd moet worden.