Aanvraag van plannen

U gaat van start met de afgravingswerken?

Raccordement Chantier

Het aardgas en de elektriciteit worden vervoerd door kabels en over het algemeen ondergrondse leidingen aan de rand van wegen met andere types leidingen of kabels. Wanneer u de bodem afgraaft, is het essentieel inlichtingen in te winnen over de installaties die er zich kunnen bevinden.

We hebben 3 tips voor u:

  • vraag de plannen via de website van KLIM-CICC, het federaal contactpunt voor Informatie over kabels en leidingen;
  • neem alle wettelijke en nuttige voorzorgen om elk ongeval en alle schade aan onze installaties tijdens uw werken te voorkomen;
  • win informatie in : op uw veiligheid staat geen prijs.

Bekijk deze video om te weten hoe te werken in de buurt van de ondergrondse installaties van ORES.

U heeft de plannen ontvangen en u heeft vragen betreffende een leiding?

U heeft extra graafwerken van 75 cm langs elke kant en van 50 cm hoog uitgevoerd en toch vindt u de leiding niet?

U vindt een leiding die niet op onze plannen staat?

Bel het nummer 078/78.78.00 en wi sturen een technicus ter plaatse (ten laatste voor het einde van de volgende werkdag).

Hiervoor dient u:

  • over plannen te beschikken;
  • uw geul geopend hebben in overeenstemming met de doorgegeven plannen;
  • aanvullende graafwerken uitgevoerd hebben.

Opgelet: het is niet voorzien een technicus ter plaatse te sturen voor de aansluitingen. Bovendien behouden wij ons het recht voor de kosten aan te rekenen bij een ongerechtvaardigde verplaatsing.

Vragen in verband met dit onderwerp

question-mark

Zodra u contact gehad hebt met een klantenadviseur van ORES kunt u uw dossier opvolgen dankzij onze onlinetool.

kWp = kilowattpiek: dit is de meeteenheid waarin het vermogen van een installatie (bv. fotovoltaïsche panelen) onder standaard testomstandigheden wordt uitgedrukt.

kVA = kilovoltampère: dit is de meeteenheid waarin het maximale schijnbare elektrische vermogen van een installatie, gemeten aan de uitgang van de omzetter, wordt uitgedrukt.

kWe = kilowatt elektrisch vermogen: dit is de meeteenheid waarin het netto ontwikkelbaar elektrische vermogen van de installatie wordt uitgedrukt.

kWh = kilowattuur: dit is de meeteenheid waarin de hoeveelheid door de installatie geproduceerde elektrische energie en de hoeveelheid door de gebruiker verbruikte elektrische energie wordt uitgedrukt.