Aansluiting en werken

Aansluiting

U kunt uw nieuwe aansluiting direct online aanvragen.

U kunt een wijziging van uw aansluiting direct online aanvragen.

Er zijn verschillende gevallen waarbij een meter verzegeld kan worden (onderbreken van het leveren van energie):

 • verhuizing : de vorige bewoner is verhuisd en heeft gevraagd om de meter af te sluiten.
 • onbetaalde facturen : de facturen van de energieleverancier werden niet betaald. Na aanmaningen en ingebrekestelling kan de leverancier besluiten zich tot de netbeheerder te richten. Hij vraagt dan om een budgetmeter te installeren. Er zijn verschillende situaties mogelijk:
  • indien de klant het plaatsen van de meter weigert, kan de energietoelevering onderbroken worden.
  • indien de budgetmeter geïnstalleerd werd, maar de klant deze niet oplaadt en het noodkrediet opgebruikt is, wordt de meter automatisch afgesloten (behalve bij beschermde klanten die gedurende 3 maand van een minimumlevering genieten).
  • De periode van minimumlevering (van 3 maand) voor de beschermde klant is voorbij en de plaatselijke Commissie voor energie (CLE) heeft besloten om niet langer energie te leveren.
  • Ook wanneer de klant een eigen zaak heeft, kan de toevoer stopgezet worden bij het niet betalen van facturen.
 • er is geen leveringsovereenkomst : de energie werd verbruikt zonder dat er een leveringsovereenkomst afgesloten werd. ORES stuurt brieven voor het regulariseren van deze situatie vooraleer over te gaan tot een administratief bezoek. Wanneer de klant geen gevolg geeft aan deze brieven en dit bezoek, kan het leveren van energie aan het gebouw stopgezet worden. Het opnieuw aansluiten van de meter brengt kosten met zich mee. Deze situatie wordt dus best zo snel mogelijk opgelost. In alle gevallen wordt er een onderzoek ingesteld om te bepalen wie de energie op die plaats verbruikt heeft. Vervolgens wordt er tegen de betrokken persoon een inningsprocedure gestart.

Hier vindt u het niet-periodieke en geldende tarief alsook het tarief van ORES dat in uw gemeente toegepast wordt en de algemene verkoopvoorwaarden.

Werken

Zodra u contact gehad hebt met een klantenadviseur van ORES kunt u uw dossier opvolgen dankzij onze onlinetool.

Om het in- of uit dienst nemen van bestaande meters te plannen, contacteert u ons op het nummer 078/15.78.01.

Om een afspraak in het kader van werken te plannen of te verplaatsen, neemt u rechtstreeks contact op met uw klantenadviseur of belt u het nummer 078/15.78.01.

U kunt voorafgaand advies vragen aan ORES om u beter te informeren over de technische voorschriften en informatie op maat ontvangen over uw project. Het volstaat om het formulier dat bij uw situatie past hier te downloaden.

U vindt uw EAN-nummer op uw energiefactuur of op de brief voor de meteropname. Het is een getal met 18 cijfers.

Indien u geen factuur ter beschikking hebt, houd uw meternummer dan bij de hand en zoek uw EAN-code hier online.

Connect My Home

ORES, de SWDE, VOO en Proximus slaan de handen in elkaar om hun klanten een nieuwe dienst te bieden: “Connect My Home”. Hiermee kunnen klanten met één aanvraag, één enkele offerte en zonder extra kosten al hun aansluitingen op één enkele dag laten uitvoeren: elektriciteit, aardgas, water, telefoon, tv en internet.

Bij een dergelijke gegroepeerde aansluiting worden de installaties van een gebouw voor elektriciteit, gas, water en telecom aangesloten op de distributienetten op het openbaar domein. Het abonnement en de ingebruikname van de telecominstallatie zijn in deze aansluiting niet inbegrepen.

Connect My Home is de ideale dienst voor de aansluiting van een nieuwbouw of van een gerenoveerd gebouw dat nooit eerder aangesloten was.

 • U dient één enkele aanvraag in voor al uw aansluitingen (tot 5 aansluitingen mogelijk);
 • U staat in contact met één enkele medewerker die uw dossier van A tot Z beheert voor de 4 operatoren: ORES, de SWDE, Proximus en VOO;
 • U ontvangt alle offertes in één enkele e-mail;
 • Al uw aansluitingen worden op één enkele dag uitgevoerd;
 • U betaalt geen extra kosten;
 • De VOO- en Proximus-aansluitingen zijn gratis. Deze aansluitingen zijn alleen gratis als ze in het kader van Connect My Home worden uitgevoerd. De gratis aansluiting betekent niet dat de telecomdiensten ook in werking worden gesteld.

Nadat u uw Connect My Home-aanvraag hebt ingediend, onderzoeken de geselecteerde operatoren of het gelijktijdig uitvoeren van alle aansluitingen technisch en administratief mogelijk is. De Connect My Home-aansluiting is niet gegarandeerd voor alle aansluitingen die u vraagt. U ontvangt de informatie over de haalbaarheid uiterlijk wanneer u uw offerte(s) ontvangt.

De bouwheer of zijn vertegenwoordiger.

U kunt uw nieuwe aansluiting rechtstreeks online indienen via connectmyhome.be.

 1. uw adviseur gaat na of het nodig is dat een technische medewerker op het adres van de aansluiting komt kijken
 2. de andere operatoren analyseren de mogelijkheid om alle werken gezamenlijk uit te voeren in het kader van Connect My Home
 3. u ontvangt een e-mail met de beslissing over de haalbaarheid van uw aanvraag en alle offertes
 4. u bevestigt uw aanvraag en stemt in met de offertes
 5. samen met uw klantenadviseur bepaalt u de datum van de werkzaamheden
 6. de werken worden op één enkele dag uitgevoerd

We raden u aan om uw aanvraag ruim op voorhand in te dienen, minstens 2 maanden vóór de gewenste datum van uitvoering van de aansluitingen. Tijdens deze periode wordt uw aanvraag geanalyseerd, komt een technische medewerker ter plaatse, worden offertes opgesteld en naar u verzonden en worden vergunningen aangevraagd bij de bevoegde overheden.*

* Wanneer het om een standaard aansluitingsdossier gaat.

Onder andere in deze gevallen is het niet mogelijk om een Connect My Home-aansluiting uit te voeren*:

 • Voor een aansluiting van één of meerdere operatoren is een uitbreiding of wijziging van het distributienet nodig.
 • Op het aansluitingsadres is het distributienet van één of meerdere operatoren niet aanwezig.
 • Het distributienet van één of meerdere operatoren wordt aangelegd of gemoderniseerd en een aansluiting is momenteel niet mogelijk.
 • Het gebouw is reeds aangesloten en voor uw aanvraag is eerst een grondige analyse door één of meerdere operatoren nodig.
 • De aansluiting van één of meerdere operatoren is geen standaard aansluiting en er is eerst een grondige analyse nodig.
 • Het aan te sluiten adres omvat meer dan 4 wooneenheden. Bijvoorbeeld: een gebouw met meer dan 4 appartementen, een woongroep met meer dan 4 woningen.
 • Uw aanvraag is dringend en de operatoren hebben meer tijd nodig voor hun analyses dan de maximaal aanvaardbare termijn in uw planning.
 • Na de analyse van uw aanvraag blijkt dat één of meerdere operatoren eerst grondwerken moeten uitvoeren op het openbaar domein.

* Onvolledige lijst

Wanneer u uw aansluitingsaanvraag via het webformulier indient, neemt een ORES-klantenadviseur binnen 10 werkdagen contact met u op.

Tussen het moment waarop u ons laat weten dat u akkoord gaat met de offerte en de uitvoering van de werken liggen minimaal 21 werkdagen* voor aansluitingen die gelijktijdig in het kader van Connect My Home worden uitgevoerd. Raadpleeg voor meer informatie de termijn die vermeld is in de offerte.

* Wanneer het om “klassieke” werken gaat, dat wil zeggen een aanvraag waarvoor geen uitbreiding van het net of andere speciale voorzieningen nodig zijn.

De dienst Connect My Home is beschikbaar in de Waalse gemeenten waarin ORES het distributienet voor elektriciteit en/of gas beheert.

 • als ORES niet beschikbaar is in uw buurt, klik dan hier om uw elektriciteits- en/of gasdistributeur te vinden
 • als de SWDE niet beschikbaar is in uw buurt, klik dan hier om uw waterdistributeur te vinden
 • als VOO niet beschikbaar is in uw buurt, klik dan hier voor meer informatie
 • het Proximus-netwerk is overal beschikbaar

Vóór wij de werken uitvoeren, dient u zelf in uw woning en/of op uw privéterrein voorbereidende werken uit te voeren. U dient bijvoorbeeld geulen te graven, de verschillende kokers op de juiste diepte te installeren, ervoor te zorgen dat uw gebouw afgesloten kan worden, enz.

Al deze voorbereidende werken staan gedetailleerd beschreven op uw offerte en praktische video’s maken alles duidelijk.

Voert u die werken liever niet zelf uit? Maak dan gebruik van de “Service +” van ORES: wij voeren de grondwerken in uw plaats uit en leggen zelf de kokers. Aarzel niet om dit aan uw ORES-klantenadviseur te vragen.

Voor al uw vragen over de aansluitingswerken kunt u steeds terecht bij uw ORES-adviseur.

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend via het webformulier neemt een ORES-medewerker contact met u op. Hij geeft u al zijn of haar contactgegevens. Als u achteraf uw aanvaag nog wilt wijzigen, neemt u rechtstreeks contact op met uw klantenadviseur, telefonisch of via e-mail. U kunt ook terecht bij ons callcenter op 078/15.78.01.

Nadat uw gebouw is aangesloten, hebt u geen enkele verplichting om een telecomabonnement te nemen. U kunt dus vragen om beide aansluitingen (Proximus / VOO) kosteloos te laten uitvoeren en achteraf op uw gemak uw operator kiezen.

Als u vragen hebt over de ingebruikneming van de meters en de activatie van de telecomdiensten, neem dan rechtstreeks contact op met de betrokken operator(en).

Zodra het gebouw is aangesloten op VOO en/of Proximus hoeft u alleen nog maar contact op te nemen met een operator naar keuze om de diensten te laten installeren die u hebt gekozen (tv-internet-telefoon). Zij zullen een technicus naar uw gebouw sturen om de diensten te activeren. U krijgt toegang tot de telecomdiensten van de gekozen operator volgens de abonnementsvoorwaarden van deze operator.

Voor elke drinkwateraansluiting die vanaf 1 juni 2022 wordt uitgevoerd, zal de aannemer die de werken uitvoert uw aansluiting verzegelen om het debiet ervan te beperken. U dient dus een beroep te doen op een erkende certificatieorganisatie die u een CertIBEau-attest zal bezorgen (één per meter) en de verzegeling zal wegnemen. Het attest bevestigt dat uw binneninstallatie voldoet aan de wettelijke voorschriften. U vindt de lijst met certificatieorganisaties en meer informatie op deze website: https://www.certibeau.be.

U kunt uw nieuwe aansluiting direct online aanvragen.

U kunt een wijziging van uw aansluiting direct online aanvragen.

Er zijn verschillende gevallen waarbij een meter verzegeld kan worden (onderbreken van het leveren van energie):

 • verhuizing : de vorige bewoner is verhuisd en heeft gevraagd om de meter af te sluiten.
 • onbetaalde facturen : de facturen van de energieleverancier werden niet betaald. Na aanmaningen en ingebrekestelling kan de leverancier besluiten zich tot de netbeheerder te richten. Hij vraagt dan om een budgetmeter te installeren. Er zijn verschillende situaties mogelijk:
  • indien de klant het plaatsen van de meter weigert, kan de energietoelevering onderbroken worden.
  • indien de budgetmeter geïnstalleerd werd, maar de klant deze niet oplaadt en het noodkrediet opgebruikt is, wordt de meter automatisch afgesloten (behalve bij beschermde klanten die gedurende 3 maand van een minimumlevering genieten).
  • De periode van minimumlevering (van 3 maand) voor de beschermde klant is voorbij en de plaatselijke Commissie voor energie (CLE) heeft besloten om niet langer energie te leveren.
  • Ook wanneer de klant een eigen zaak heeft, kan de toevoer stopgezet worden bij het niet betalen van facturen.
 • er is geen leveringsovereenkomst : de energie werd verbruikt zonder dat er een leveringsovereenkomst afgesloten werd. ORES stuurt brieven voor het regulariseren van deze situatie vooraleer over te gaan tot een administratief bezoek. Wanneer de klant geen gevolg geeft aan deze brieven en dit bezoek, kan het leveren van energie aan het gebouw stopgezet worden. Het opnieuw aansluiten van de meter brengt kosten met zich mee. Deze situatie wordt dus best zo snel mogelijk opgelost. In alle gevallen wordt er een onderzoek ingesteld om te bepalen wie de energie op die plaats verbruikt heeft. Vervolgens wordt er tegen de betrokken persoon een inningsprocedure gestart.

Hier vindt u het niet-periodieke en geldende tarief alsook het tarief van ORES dat in uw gemeente toegepast wordt en de algemene verkoopvoorwaarden.