Er zijn twee soorten energiegemeenschappen:

Hernieuwbare-energiegemeenschap (HEG)

 

Verschillende leden van een gemeenschap kunnen energie delen en zich verenigen om hernieuwbare elektriciteit te produceren, te verbruiken, op te slaan en te verkopen.

Energiegemeenschap van burgers (EGB)

Een energiegemeenschap van burgers werkt volgens hetzelfde principe als een hernieuwbare-energiegemeenschap, maar ook andere dan hernieuwbare energie is mogelijk. Bovendien kan de perimeter ruimer zijn.

Vragen in verband met dit onderwerp

question-mark

  • Het moet om een rechtspersoon gaan (vzw, coöperatie, enz.).
  • Ze moet tot doel hebben om sociale, economische of milieuvoordelen op te leveren.
  • De gemeenschap moet steunen op de open en vrijwillige deelname van burgers.
  • Alleen burgers, KMO’s en lokale overheden kunnen lid zijn van een hernieuwbare-energiegemeenschap.
  • De gemeenschap moet lokaal beheerd worden door haar leden (burgers, KMO’s, lokale overheden).

De leden van een energiegemeenschap kunnen de productie delen van een installatie voor hernieuwbare energie (HEG) of van een installatie voor niet-hernieuwbare energie (EGB) waarvan de gemeenschap eigenaar is of die toebehoort aan één of meer leden van de gemeenschap.

Meestal is de gedeelde energie afkomstig van zonnepanelen op het dak van een openbaar gebouw (school, sportzaal, enz.) of particulier gebouw (woongebouw, bedrijf, enz.). De energie kan ook afkomstig zijn van windturbines of installaties voor warmtekrachtkoppeling (warmte en elektriciteit).

Verwante onderwerpen

Vragen over energiedelen?