Welke voordelen biedt energiedelen?

Energiedelen biedt meerdere voordelen:

 • Energiedelen zorgt ervoor dat iedereen toegang krijgt tot lokale energie tegen stabiele prijzen, ook personen die niet de mogelijkheid hebben om zelf hun energie te produceren.
 • Lokaal geproduceerde energie verbruiken is milieuvriendelijk.
 • De deelnemers betalen in principe minder voor hun energie.  Bovendien heeft energiedelen positieve gevolgen voor de economie en de lokale werkgelegenheid.
 • Als u zelf energie produceert, kunt u een vergoeding ontvangen voor uw productie door die te verkopen binnen een systeem van energiedelen.

Welke soorten energiedelen zijn er?

 • R Production Partage Energie (1)

  Energiegemeenschappen

  Verschillende leden van een gemeenschap kunnen de geproduceerde energie delen.

  Meer weten
 • R Partage Batiment

  Energiedelen binnen een gebouw

  De bewoners van een gebouw verbruiken rechtstreeks de energie die in of op dit gebouw wordt geproduceerd.

  Meer weten
 • R Partenaires

  Persoon-aan-persoonverkoop

  Twee personen spreken af om energie te delen.

  Meer weten

Vragen in verband met dit onderwerp

question-mark

Deelnemen aan energiedelen is alleen mogelijk als deze voorwaarden vervuld zijn:

 • Elke deelnemer moet beschikken over een dubbele stroommeter met meterstandopname op afstand per kwartier of een digitale meter.
 • De elektriciteit die gedeeld wordt binnen een energiegemeenschap of collectief zelfverbruikt wordt, moet via het openbare elektriciteitsnet worden getransporteerd. Priv√©-micronetten opzetten is niet toegelaten.
 • De gedeelde of collectief zelfverbruikte elektriciteit wordt niet beschouwd als elektriciteitslevering en er is dus ook geen leveringslicentie nodig voor energiedelen.
 • Deelnemers die stroom opwekken, moeten definitief afstand doen van hun recht op compensatie.

Bij energiedelen zijn verschillende partijen betrokken:

 • De producent: de producent is de eigenaar van de productie-eenheid waarmee de energie die binnen de groep verbruikers gezamenlijk wordt gebruikt, wordt opgewekt.
 • De verbruiker of eindverbruiker: verbruikt de energie die geproduceerd is binnen het systeem van energiedelen.
 • De vertegenwoordiger van het energiedelen: Treedt op als tussenpersoon. Vertegenwoordigt de deelnemers ten opzichte van ORES en omgekeerd. Mag ook iemand zijn die als producent of verbruiker deelneemt aan het systeem van energiedelen.
 • De distributienetbeheerder (ORES): de netbeheerder beheert het registreren van de verbruiksgegevens op het net. Hij bezorgt deze gegevens aan de vertegenwoordiger van de energiegemeenschap om facturen op te stellen.
 • De CWAPE: de regulator van de Waalse energiemarkt die toestemming geeft om te beginnen met energiedelen.

Verwante onderwerpen

Hebt u vragen over energiedelen?