Installeert u een nieuwe eenheid voor gedecentraliseerde energieproductie?

Als u van plan bent om een energieproductie-eenheid te installeren, vraag dan nu de installatie van een digitale meter aan. Dit is verplicht en gratis.

We raden u aan om uw aanvraag enkele weken voor de afwerking van de installatie van uw gedecentraliseerde productie-eenheid in te dienen. De digitale meter zal dan operationeel zijn zodra uw installatie in gebruik wordt genomen. Zo kunt u snel profiteren van uw energieproductie en andere diensten zoals:

 • uw injectiegegevens bekijken via de myORES klantenzone
 • deelnemen aan het delen van energie
 • uw injectie commercialiseren
 • R Maison Avec Panneaux Solaires

  Voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ≤ 10 kVA

  Bent u op zoek naar informatie om een nieuwe gedecentraliseerde energieproductie te installeren of bent u al bezig met de installatie? ORES informeert u graag over de haalbaarheid ervan en over de aanpassingen die nodig zijn aan de aansluiting en de meter.

  Meer weten
 • R Production Decentralisee

  Voor energieproductie > 10 kVA

  Vóór u uw aanvraag invult, kunt u bij ORES een voorafgaande informatieaanvraag indienen of een oriëntatiestudie aanvragen. Beide aanvragen zijn niet verplicht.

  Meer weten

Momenteel is het mogelijk om op verschillende manieren elektriciteit op te wekken:

Zonne-energie

De hernieuwbare energie bij uitstek. De zon kan thermische energie opwekken (wanneer warmte wordt geproduceerd) of fotovoltaïsche energie (elektriciteitsproductie). Met fotovoltaïsche of zonnepanelen die stroom opwekken, kunt u dus uw elektriciteitsbehoeften dekken. De Waalse overheid voorziet in ondersteuningsmechanismen voor fotovoltaïsche installaties die werden geïnstalleerd vóór 2014 (SOLWATT FR)en vóór 2018 (QUALIWATT).

Windenergie

Bij deze systemen wordt elektriciteit opgewekt door de ronddraaiende wieken of door de structuur van een windturbine. De Waalse overheid voorziet in een ondersteuningsmechanisme voor stroomproductie met windturbines in de vorm van groenestroomcertificaten (FR). Ze worden toegekend in verhouding tot uw elektriciteitsproductie, kunnen gevaloriseerd worden op een specifieke markt en zo bijdragen tot de rentabiliteit van uw investering.

Andere energiebronnen

Warmtekrachtkoppeling (gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit) en waterkrachtcentrales zijn voorbeelden van energieopwekking die gunstig is voor de planeet. Afhankelijk van de gekozen productiewijze kunt u eventueel gebruikmaken van ondersteuningsmechanismen van de overheid.

Met deze verschillende energiebronnen kunt u elektriciteit produceren voor uw uiteenlopende behoeften. Wanneer u zelf geen elektriciteit opwerkt, ontvangt u stroom uit het ORES-netwerk. U geniet dus bevoorradingszekerheid voor uw energie.