Mijn energie produceren

Tegenwoordig willen steeds meer mensen hun eigen energie opwekken vanuit duurzame en hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie. De energietransitie wordt ook door andere initiatieven mogelijk gemaakt, zoals energiedelen en duurzame mobiliteit.

Partage (640 X 360 Px)Partage (640 X 360 Px)
 • R Soleil

  Zonnepanelen / Prosumer

  Een prosumer is een elektriciteitsproducent/-verbruiker die op het distributienet is aangesloten en over een installatie beschikt voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie met laag vermogen (kleiner of gelijk aan 10 kVA).

  Meer weten
 • R Production Energie

  Nieuwe energieproductie

  Wenst u advies of wilt u nieuwe zonnepanelen / een windturbine aanmelden? We leggen alles stap voor stap uit.

  Meer weten
 • R Maison Avec Panneaux Solaires

  Bestaande energieproductie

  Hebt u uw zonnepaneleninstallatie gewijzigd of bent u pas verhuisd naar een woning met energieproductie? Hier vindt u alle nuttige informatie.

  Meer weten
 • R Ecologie

  Biomethaan

  Biomethanisering maakt het mogelijk om “groen” gas te produceren. Afval van de landbouw en voedingsindustrie, huishoudelijk afval en slib van waterzuiveringsstations worden zo tot energiebron verwerkt.

  Meer weten
 • R Gaz Electricite

  Aansluitingscapaciteit elektriciteit en gas

  Controleer eenvoudig of het distributienet aan uw energiebehoefte kan voldoen.

  Meer weten