ORES als tijdelijke leverancier

Prise Énergie

ORES treedt op als tijdelijke leverancier van elektriciteit en/of aardgas, ook wel leverancier X genoemd, voor zowel huishoudelijke klanten als bedrijven..

Verschillende omstandigheden die in de regionale wetgeving worden beschreven, kunnen ertoe leiden dat ORES tijdelijk energie levert:

  • Als u een conflict met uw commerciële leverancier hebt (opgezegd of verbroken contract).
  • Als de vrederechter in de winterperiode bepaalt dat de energielevering moet worden afgesloten.

Op dat ogenblik krijgt u energie geleverd tegen het maximumtarief

content image

ADVIES: Als u energie van de tijdelijke leverancier ontvangt, breng uw situatie dan zo snel mogelijk in orde. Vermijd deze situatie zoveel mogelijk wegens de hoge kosten van het maximumtarief en het risico dat uw energielevering wordt afgesloten

Welke facturen ontvangt u van uw tijdelijke leverancier?

Al uw verbruik tijdens deze overgangsperiode wordt gefactureerd tegen het maximumtarief. Terwijl u onder tijdelijk contract bent bij ORES, kunt u 2 soorten facturen ontvangen : 

  1. Voorschotfacturen rekenen u een maandelijks voorschot aan. Het bedrag ervan is afgeleid van een raming van uw verbruik (op basis van uw vroegere verbruik en een gemiddeld verbruiksprofiel).
  2. De eindafrekeningsfactuur houdt rekening met de al toegezonden (maar niet noodzakelijk betaalde) voorschotfacturen. U ontvangt een eindafrekeningsfactuur zodra uw situatie is geregulariseerd. Het betreft een jaarlijkse factuur als de maand van meteropname in de periode van levering door leverancier X valt.

Wat omvat uw factuur?

Uw factuur omvat de volgende 4 punten:

  • Energieprijs
  • Transportkosten
  • Distributiekosten
  • Belastingen en heffingen door de overheden

Meer informatie over de hervorming van het bijzonder accijnsrecht

Voor professionele klanten werden de bijzondere accijnsrechten tijdelijk verlaagd van 1 november 2022 tot 31 maart 2023. Sinds 1 april 2023 wordt het standaardtarief van vóór november 2022 opnieuw toegepast. De btw op gas voor professionele klanten steeg op 1 juli 2023 opnieuw van 6% naar 21%.