Elektriciteits- of spanningsproblemen

Hebt u een probleem met onder- of overspanning opgemerkt? Uw lampen beginnen bijvoorbeeld te flikkeren, uw toestellen werken “trager” op bepaalde momenten van de dag of uw hoofdschakelaar slaat af. Om het probleem op te lossen, kunt u ORES vragen om een spanningscontrole.

Tension Probleme

Onderspanning

Er is sprake van elektrische onderspanning wanneer de spanning van uw elektriciteitsnet lager is dan de minimale spanningswaarde van uw meter. U merkt dat zelf als bijvoorbeeld uw elektrische auto minder snel oplaadt, het sanitair water minder snel warm wordt, uw lampen minder licht geven, enz.

Er zijn verschillende oorzaken van onderspanning mogelijk, zoals het gebruik van een elektrisch toestel dat te veel stroom verbruikt bij u of bij uw buren (als bijvoorbeeld iedereen in de straat op hetzelfde moment zijn elektrische auto begint op te laden, als veel warmtepompen tegelijk worden ingeschakeld, enz.) of als er een defect optreedt.

Overspanning

Elektrische overspanning is mogelijk wanneer de spanning van het elektriciteitsnet hoger ligt dan de maximale waarde van de meter. Ook voor overspanning zijn er verschillende oorzaken mogelijk, zoals uw elektrische toestellen (vooral als u ze inschakelt), onweer, defecten op het elektriciteitsnet of te veel zonneschijn (wanneer alle zonnepaneleninstallaties tegelijk stroom produceren). Als u over een omvormer beschikt, dan zal die zichzelf automatisch uitschakelen. Lees meer over problemen met omvormers.

Bij overspanning ontvangen uw toestellen te veel elektrische energie, waardoor ze beschadigd of zelfs volledig vernietigd kunnen worden. Om u hiertegen te beschermen kunt u een bliksemafleider of een overspanningsbeveiliging installeren (op uw stopcontacten of in een aparte behuizing). Deze beveiliging detecteert overspanning en neutraliseert ze vóór uw toestellen beschadigd kunnen geraken.