Een storing aan de openbare verlichting? Hoe reageren?

Wanneer de situatie een onmiddellijk gevaar vormt (zoals een verlichtingspaal die op de weg ligt), verwittig dan onmiddellijk 112.

Wanneer dit niet het geval is, brengt u ons op de hoogte van de storing aan de openbare verlichting.

Doven van de openbare verlichting

Wegens de economische, milieu- en energiecrisis biedt ORES sinds 2022 aan de aangesloten gemeenten de mogelijkheid om de gemeentelijke openbare verlichting te doven tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends, van 1 november tot 31 maart.

Ook in april 2023 waren er nog aanzienlijke energie-uitdagingen. ORES laat de aangesloten gemeenten daarom kiezen uit 3 programma’s voor hun openbare verlichting.

Op onze website vindt u hierover alle informatie en de keuze van uw gemeente.

Let op het soort incident

Doet de storing zich voor in de volledige straat? Brandt de lamp niet of knippert ze? Is het verlichtingstoestel kapot?

Ores Placement Lampe LED

Wat staat u te doen bij een storing aan de openbare verlichting?

Hulp nodig? Raadpleeg onze brochure.