Onderhoud

Een aardgasinstallatie vraagt veel minder onderhoud dan een verwarmingsinstallatie die op een andere vorm van energie werkt. In Wallonië dienen de controles en het onderhoud slechts om de drie jaar uitgevoerd te worden.

Aardgas veroorzaakt geen roetafzetting in uw schoorsteen. U hoeft hem dus slechts om de drie jaar te laten vegen, bij het verplichte onderhoud van uw verwarmingsketel.

Wanneer u beslist om uw verwarmingsketel te vervangen (bijvoorbeeld wanneer u van stookolie overschakelt op aardgas), dient u uw schoorsteen zorgvuldig te laten vegen vooraleer u uw nieuwe installatie in dienst neemt.

Ja. In Wallonië en Brussel is het driejaarlijks onderhoud verplicht.

Het onderhoud bestaat uit drie fasen:

 • het schoonmaken van de verwarmingsketel en de schoorsteen
 • het controleren van de verbranding en de goede werking van het toestel
 • een algemene revisie van de toestand van de verwarmingsketel, van de verluchting van de verwarmingsketel en van de luchttoevoer voor de verbranding

U hebt er alle belang bij uw installatie goed te onderhouden; het bespaart u niet alleen geld, maar het verhoogt ook de veiligheid.

Het verbranden van aardgas vraagt zuurstof en dus lucht. Dat is waarom u een permanente luchttoevoer dient te voorzien naar de plaats waar het toestel geïnstalleerd werd.

Premies

Nee. ORES biedt wel standaard de aansluiting en eerste ingebruikname in uw nieuwe woning aan. Hier vindt u alle voorwaarden.

Nee, er zijn geen premies meer toegekend sinds 30/06/2024. Dit was de laatste deadline voor het indienen van je aanvraag.

De standaardaansluiting en eerste ingebruikname blijven echter gratis in je nieuwe woning.

Meter en aansluiting

Uw distributienetbeheerder (DNB) die voor uw aansluiting op het aardgas net zorgt, laat de meter opstarten.

Om uw meter te kunnen opstarten, heeft ORES een conformiteitsattest nodig dat door uw installateur afgeleverd werd.

 • Indien deze installatie uitgevoerd werd door een Cerga-installateur, dan zal hij u dit attest bezorgen.
 • Indien de installatie gebeurde door een installateur zonder Cerga-certificatie, dient u een rapport aan te vragen bij een erkend controleorganisme.

Het eenvoudigst is contact opnemen met de syndicus of de eigenaar van het gebouw. In overleg met hen kunt u de meest geschikte oplossing kiezen:

 • een collectieve aansluiting voor alle appartementen in het gebouw
 • een individuele aansluiting voor uw appartement

Om de hoeveelheid energie die u verbruikt te bepalen, gebruiken we een meter: deze meet het volume aan gas (uitgedrukt in m3) dat door uw installatie gaat. Zo kunnen we de hoeveelheid verbruikte energie in kWh berekenen op basis van een officiële omzettingscoëfficiënt.

Ja. Ook voor aardgas kan een budgetmeter geplaatst worden. Het plaatsen van deze installatie gebeurt tegen betaling, behalve wanneer u van een sociale beschermingsmaatregel geniet (beschermde klant).

Wenst u te genieten van de voordelen van aardgas? Ga na of uw gebouw aangesloten kan worden.

Toestellen

Ja, dat is vrij eenvoudig en dit soort installatie vraagt daarna weinig onderhoud. Aarzel niet uw installateur om raad te vragen.

 • De HR TOP en HR+ verwarmingsketels: deze labels geven aan dat deze verwarmingsketels een hoog rendement hebben. Ze zijn zuiniger en milieuvriendelijker. De HR TOP verwarmingsketels halen zelfs warmte uit de verbrandingsgassen. Dit is mogelijk dankzij de condensatie van de stoom die in deze gassen zit. Deze installaties kunnen dus een rendement behalen van meer dan 100%.
 • Condenserende warmeluchtgeneratoren: de generatoren verwarmen de lucht onmiddellijk met een hoog rendement.
 • Haarden en kachels op gas kunnen nog steeds als individuele verwarming gebruikt worden. Naast hun gezellige uitzicht kunnen ze een afzonderlijke ruimte ook op een zuinige manier verwarmen.
 • Verwarming op aardgas via stralings- of convectiewarmte: dit zijn stralingsbuizen, stralingspanelen, warmeluchtgeneratoren of luchtverhitters die gebruikt worden voor het verwarmen van een grote ruimte, zoals een sportzaal bijvoorbeeld.

 • Heetwatertoestel - doorstroomtoestel: deze zijn erg zuinig aangezien ze het water pas opwarmen wanneer u de warmwaterkraan opendraait.
 • Boiler – accumulator: deze zijn nuttig voor een gezin of om op verschillende plaatsen warm water te hebben met slechts één toestel. Deze installaties hebben steeds warm water ter beschikking dat onmiddellijk verbruikt kan worden. U hebt dus steeds een voorraad, die overal in huis verbruikt kan worden.
 • Gecombineerde verwarmingsketel: deze installatie laat toe warm water te produceren en tegelijkertijd de centrale verwarming in uw woning te garanderen.
 • Heetwatertoestel op zonne-energie en gas: een heetwatertoestel op zonne-energie kan makkelijk voor de helft van uw warm water zorgen als aanvulling op uw aardgasinstallatie.

Historiek en principe

Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan – tussen 85 en 95%. Er zit ook ethaan en stikstof in kleine hoeveelheden in, net als een minimale hoeveelheid koolstofdioxide en propaan.

Aardgas ontstaat uit de natuurlijke transformatie van organische materialen (zoals planten of dieren) die gedurende duizenden jaren plaatsgevonden heeft.

Na een lange periode en als gevolg van de druk en de warmte worden deze lagen omgezet in koolwaterstof. En daar zit het aardgas in.

Reeds gebruikt in de vierde eeuw voor Christus.

Sinds de vierde eeuw voor Christus begonnen de Chinezen aardgas te gebruiken! Deze energie werd opgeslagen en vervoerd in buizen uit bamboe en werd gebruikt om de straten te verlichten, maar ook om te koken. Maar het was pas in 1820 dat de eerste echte moderne gebruiken van aardgas opdoken in de Verenigde Staten (voor de straatverlichting). Tot dan werd het in petroleumputten geïnjecteerd om de druk te behouden of gewoon als fakkel verbrand. In België werd aardgas pas na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal gebruikt.

België produceert geen aardgas, maar 50% van de wereldreserves liggen in een straal van 5.000 km rond ons land. Aardgas wordt dus vanuit de ontginningssites op land of op zee vervoerd via gaspijpleidingen of via gastankschepen.

Bij ons bestaat het aardgastransportnet uit ondergrondse leidingen van meer dan 4.100 km. Aardgas wordt dus vervoerd zonder vervuiling te veroorzaken.

Het zijn de netbeheerders zoals ORES die de goede werking van het distributienet voor aardgas op zich nemen (hoge- en middendruk). Ze verzekeren eveneens de aansluiting van de klanten op dit net. De verkoop van aardgas wordt verzekerd door de leveranciers.

ORES is het bedrijf dat belast is met de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het Waalse aardgasnet in meer dan 100 gemeenten. Kortom, ORES brengt het aardgas van de hogedruknetten tot bij u thuis.

Nieuwbouw/renovatie

Ja. Aardgas kan perfect gecombineerd worden met zonnepanelen of een warmtepomp. Zo wordt uw ecologische voetafdruk maximaal verminderd en blijft het rendement van uw installaties maximaal.

Aarzel niet om informatie te vragen aan uw installateur.

Wanneer u een appartementsgebouw bouwt of renoveert, doet u er goed aan voor aardgas te kiezen. Vraag via dit formulier vooraf advies aan ORES.

Een collectieve aansluiting vereist een gemeenschappelijke ruimte om de meters te plaatsen (en een tweede lokaal, wanneer er een expansievat nodig is). Alles is afhankelijk van het vermogen van uw installatie.

Een aardgasinstallatie vraagt veel minder onderhoud dan een verwarmingsinstallatie die op een andere vorm van energie werkt. In Wallonië dienen de controles en het onderhoud slechts om de drie jaar uitgevoerd te worden.

Aardgas veroorzaakt geen roetafzetting in uw schoorsteen. U hoeft hem dus slechts om de drie jaar te laten vegen, bij het verplichte onderhoud van uw verwarmingsketel.

Wanneer u beslist om uw verwarmingsketel te vervangen (bijvoorbeeld wanneer u van stookolie overschakelt op aardgas), dient u uw schoorsteen zorgvuldig te laten vegen vooraleer u uw nieuwe installatie in dienst neemt.

Ja. In Wallonië en Brussel is het driejaarlijks onderhoud verplicht.

Het onderhoud bestaat uit drie fasen:

 • het schoonmaken van de verwarmingsketel en de schoorsteen
 • het controleren van de verbranding en de goede werking van het toestel
 • een algemene revisie van de toestand van de verwarmingsketel, van de verluchting van de verwarmingsketel en van de luchttoevoer voor de verbranding

U hebt er alle belang bij uw installatie goed te onderhouden; het bespaart u niet alleen geld, maar het verhoogt ook de veiligheid.

Het verbranden van aardgas vraagt zuurstof en dus lucht. Dat is waarom u een permanente luchttoevoer dient te voorzien naar de plaats waar het toestel geïnstalleerd werd.