Veiligheid rond de netten

Lees altijd eerst zorgvuldig de voorzorgsmaatregelen vóór u begint te werken in de buurt van ORES-installaties.

Hoe werken uitvoeren in de buurt van ondergrondse ORES-installaties?

ORES is verantwoordelijk voor het beheer van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas in 75% van de gemeenten in Wallonië. De distributie van beide energiebronnen verloopt via kabels en leidingen die meestal ondergronds langs straten en wegen liggen, samen met andere soorten leidingen en kabels.

Voert u graafwerken uit voor rekening van ORES of andere nutsbedrijven? Voert u wegenwerken uit? Uw veiligheid komt altijd op de eerste plaats!

  1. Pas goede praktijken toe

Deze film herhaalt enkele goede praktijken die u moet toepassen om veilig te werken in de buurt van onze ondergrondse installaties.

 

  1. Neem contact op met ORES

Over het algemeen dient u vooraf alle wettelijke en nuttige maatregelen te nemen om tijdens de werken die u uitvoert alle ongevallen en elke schade aan onze installaties te voorkomen. Als uitvoerder dient u de installaties te beschermen tegen elke beschadiging die ze in gevaar kan brengen of die de continue energiebevoorrading kan verstoren. Boorwerken of het heien van damwandplanken in de buurt van installaties kunnen leidingen en verbindingen breken of doen loskomen, de beschermlaag van stalen buizen beschadigen, enz.

U dient bijgevolg de werkprocessen zorgvuldig te kiezen, in overleg met ORES. Neem vóór u begint alle nodige voorzorgsmaatregelen en bepaal vooral exact waar onze installaties zich bevinden. Breng ons ook op de hoogte vóór u begint te werken in de buurt van onze aardgasinstallaties.

Hoe werken uitvoeren in de buurt van luchtleidingen van ORES?

Hebt u werken gepland en loopt er een luchtleiding voor elektriciteit in de buurt? Denk aan uw veiligheid!

  1. Gevaarlijke leidingen herkennen

Ga eerst na over welk type kabel het gaat: voor elektriciteitsdistributie of voor kabeltelevisie? Als het om elektriciteitsdistributie gaat, kan een luchtlijn twee vormen aannemen:

  • Met isolatie: in de vorm van een zwarte gevlochten kabel.
  • Ongecoat: meestal herkent u deze kabel aan de koperkleur (verkoperd, groen of zwart) of de kleur van almelec (eerder grijs). Neem bij de minste twijfel altijd meteen contact met ons op 078/15.78.01 voor meer informatie.

 

  1. Respecteer de veiligheidsafstanden

Bij hoogspanning hoeft u niet eens een naakte luchtleiding aan te raken om geëlektrocuteerd te worden of een vlamboog te veroorzaken. Bestuurders van kranen of bouwmachines, snoeiers, bestuurders van kiepvrachtwagens, enz., denk aan uw veiligheid en hou altijd deze veilige afstanden aan:

  • minimaal 1,25 m bij laagspanning;
  • 2,65 m bij hoogspanning van type 1 (als de kabel aan een paal vastzit);
  • voor hoogspanning van type 2 – lijnen die gebruikt wordt voor elektriciteitstransport en die door Elia worden beheerd – vindt u alle informatie op de website van Elia.

 

  1. Neem contact op met ORES als u twijfelt of werkt in een risicozone

Als u gaat werken in een gevaarlijke zone (binnen de afstanden die hierboven zijn aangegeven) of er zelfs maar met materiaal voorbijrijdt, dan bent u verplicht om contact op te nemen met ORES bel 078/15.78.01 vóór u begint. Samen vinden we een oplossing, zodat u volledig veilig kunt werken.