Energiedelen binnen één gebouw starten (collectief zelfverbruik)

Ga naar de website van de CWAPE om uw formulieren te downloaden of meer informatie te vragen.

Wilt u starten met energiedelen en bent u de vertegenwoordiger? Volg dan deze stappen.

 • R Formulaire

  Stap 1

  De deelnemers bepalen en de vertegenwoordiger aanstellen

 • R Partenaires

  Stap 2

  Oprichting van een activiteit voor energiedelen

 • R Loupe

  Stap 3

  ORES analyseert uw dossier

 • R Offre Contrat

  Stap 4

  Ondertekening van de overeenkomst

 • R Production Partage Energie

  Stap 5

  Het energiedelen begint

Formulaire

Stap 1: De deelnemers bepalen en de vertegenwoordiger aanduiden

Vóór u start met energiedelen binnen één gebouw dient u op de hoogte te zijn van de regels in verband met energiedelen, een akkoord te bereiken met alle leden en een vertegenwoordiger aan te stellen.

Momenteel moeten alle deelnemers aan een activiteit voor energiedelen bij dezelfde distributienetbeheerder zijn aangesloten.

Stap 2: Een activiteit voor energiedelen oprichten

Vul het formulier in om de oprichting van een activiteit voor energiedelen aan te vragen. Stuur dit formulier naar ORES (partage.energie@ores.be), samen met de bijlagen. U krijgt van ons binnen 10 dagen een antwoord.

Bijlagen: 

 • Bijlage 2: bewijs van de machtiging van de vertegenwoordiger van de activiteit voor energiedelen
 • Bijlage 3 (indien van toepassing): geografisch plan van de installatie waarop de perimeter van het gebouw is aangeduid
 • Bijlage 4 (indien van toepassing): verklaring op eer van de Vereniging van Mede-eigenaars die de perimeter van de mede-eigendom aangeeft
 • Bijlage 6: lijst van deelnemers aan deling en de productie-installaties die voor de energiedeling worden gebruikt. 
 • Bijlage 7 (indien van toepassing): verdeelsleutel indien deze niet voorkomt op de lijst van standaard verdeelsleutels
 • Bijlage 8: verklaring op eer van de personen die deelnemen aan het energiedelen

Vóór u uw aanvraag indient om te starten met een activiteit voor energiedelen, raden we u aan om het contract op te stellen waarin de afspraken tussen de deelnemers en de vertegenwoordiger zijn bepaald (afgesproken tarieven, eventuele beheerkosten, verdeelsleutel, enz.) en de vereiste voorwaarden na te leven.

Meer informatie over de vereiste voorwaarden:

 • Bij alle deelnemers moet een dubbele-stroommeter (digitale meter of AMR-meter) zijn geïnstalleerd. 
 • De producenten moeten afstand doen van de compensatie.
 • Deelnemers die van het sociaal tarief genieten op de gedeelde (zelfverbruikte) volumes moeten er afstand van doen.
 • De deelnemers dienen “meetregime 3” te activeren op hun meter (waardoor die om de 15 minuten gegevens verzendt). Ze dienen dit aan te vragen bij hun energieleverancier. Ze aanvaarden ook om hun gegevens met de vertegenwoordiger te delen.

Stap 3: ORES analyseert uw dossier

 • ORES gaat na of uw aanvraag volledig is
 • ORES gaat na of uw dossier ontvankelijk is: individuele criteria die van toepassing zijn op de leden (afzien van compensatie, enz.)
 • ORES beoordeelt uw dossier

Stap 4: De overeenkomst ondertekenen

Als uw dossier volledig en in orde is, stuurt ORES u de overeenkomst. U ondertekent ze en stuurt ze terug naar ORES: partage.energie@ores.be.

De overeenkomst is een contract tussen de vertegenwoordiger en ORES met alle belangrijke gegevens van het systeem van energiedelen. Ze vermeldt onder andere waarvoor elke partij verantwoordelijk is, de deelnemerslijst en de verdeelsleutel.

Stap 5: Het energiedelen begint

 • vanaf nu wordt een gedeelte van de energie binnen de gemeenschap aangekocht of verkocht. Het resterende deel wordt nog steeds uitgewisseld via de commerciële leverancier van elke deelnemer.
 • elke maand ontvangt u van ORES de volumes die tussen de deelnemers zijn uitgewisseld, zodat facturatie mogelijk wordt
 • de commerciële leverancier ontvangt de volumes die tussen de deelnemers zijn uitgewisseld om deze van zijn facturen te kunnen aftrekken
 • de commerciële leverancier blijft alle netwerkkosten factureren

Verwante onderwerpen

Vragen over energiedelen?