De digitale meter is uitgerust met een klantpoort. Hiermee kan u uw eigen “slimme” toepassingen aansluiten. Via deze klantpoort kunt u uw verbruiksgegevens opvolgen en zo beter uw energie-uitgaven beheren (via een app op een smartphone of een slimme thermostaat bijvoorbeeld).

De gegevens die via deze poort beschikbaar zijn, zijn veel gedetailleerder dan de informatie die door ORES wordt bewaard. Om uw privacy te beschermen, is deze klantpoort standaard gedeactiveerd. We activeren deze poort pas nadat we uw uitdrukkelijke toestemming gekregen hebben. En als klant blijft u steeds eigenaar van deze gegevens. 

Hoe de klantpoort van mijn digitale meter activeren/deactiveren

Indien u over een digitale meter beschikt, kunt u het activeren/deactiveren van deze klantpoort aanvragen door te bellen naar 078/15.78.01 ofwel: 

  • op de dag van de installatie van uw nieuwe digitale meter (we herhalen: uw klantpoort is standaard gedeactiveerd)
  • op eender welk moment, na de installatie van uw meter 

Het gebruik van een klantpoort is enkel mogelijk via een RJ12-kabel. Van zodra uw klantpoort geactiveerd wordt, nodigen we u uit uw dienstverlener te contacteren om verder te gaan met de installatie van de technische oplossing van uw keuze.

We herinneren u aan het feit dat eens de klantpoort geopend is, ORES niet langer de toegang tot de gegevens beheert die door deze poort verstuurd worden. De technische oplossing die u op deze poort aansluit, kent in realtime uw verbruik en het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt, staat los van ORES.  Indien uw meter toegankelijk is door andere personen (gemeenschappelijk lokaal), kunnen uw gegevens in andere handen terechtkomen.

U hebt steeds de keuze om via een aanvraag bij ORES de toegang tot deze poort te sluiten.

Wilt u meer weten over de slimme toepassingen die u met uw digitale meter kunt gebruiken?