Wenst u een bestaande eenheid voor gedecentraliseerde productie te wijzigen ?

Ongeacht of het gaat om zonnepanelen, een windturbine of een andere vorm van energieproductie, hieronder vindt u de formulieren die u nodig hebt voor elke wijziging aan uw bestaande installatie.

 • R Maison Avec Panneaux Solaires

  Aanvraag voor wijziging van een installatie voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ≤ 10 kVA

  Wijziging van een installatie. Wijziging van een bestaande productie-installatie zonder ondersteuning

  Meer weten
 • R Production Decentralisee

  Aanvraag voor wijziging van een installatie voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie > 10 kVA

  Drie stappen om uw aanvraag tot wijziging van een decentrale productie-installatie in te dienen.

  Meer weten

Momenteel is het mogelijk om op verschillende manieren elektriciteit op te wekken:

Zonne-energie

De hernieuwbare energie bij uitstek. De zon kan thermische energie opwekken (wanneer warmte wordt geproduceerd) of fotovoltaïsche energie (elektriciteitsproductie). Met fotovoltaïsche of zonnepanelen die stroom opwekken, kunt u dus uw elektriciteitsbehoeften dekken. De Waalse overheid voorziet in ondersteuningsmechanismen voor fotovoltaïsche installaties die werden geïnstalleerd vóór 2014 (SOLWATT FR)en vóór 2018 (QUALIWATT).

Windenergie

Bij deze systemen wordt elektriciteit opgewekt door de ronddraaiende wieken of door de structuur van een windturbine. De Waalse overheid voorziet in een ondersteuningsmechanisme voor stroomproductie met windturbines in de vorm van groenestroomcertificaten (FR). Ze worden toegekend in verhouding tot uw elektriciteitsproductie, kunnen gevaloriseerd worden op een specifieke markt en zo bijdragen tot de rentabiliteit van uw investering.

Andere energiebronnen

Warmtekrachtkoppeling (gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit) en waterkrachtcentrales zijn voorbeelden van energieopwekking die gunstig is voor de planeet. Afhankelijk van de gekozen productiewijze kunt u eventueel gebruikmaken van ondersteuningsmechanismen van de overheid.

Met deze verschillende energiebronnen kunt u elektriciteit produceren voor uw uiteenlopende behoeften. Wanneer u zelf geen elektriciteit opwerkt, ontvangt u stroom uit het ORES-netwerk. U geniet dus bevoorradingszekerheid voor uw energie.