Principes van hoogvermogenmetingen

Als u van het distributienet stroom ontvangt met een hoge spanning (volt) en/of een hoge stroomsterkte (ampère), dan heeft uw meter meettransformatoren nodig om uw verbruik te kunnen bepalen.

Deze transformatoren verlagen de spanning en de stroomsterkte tot waarden die voor de meter aanvaardbaar zijn. De meter meet dus slechts een fractie van de energie die u werkelijk verbruikt.

Hoe werken meettransformatoren?

De functie van meettransformatoren bestaat erin om de spanning of stroomsterkte nauwkeurig en constant door een bepaalde factor te delen, zodat een meetinstrument (in dit geval de elektriciteitsmeter) een waarde toegeleverd krijgt die recht evenredig is met de oorspronkelijke spanning of stroomsterkte.

Wanneer uw stroomtransformatoren de verhouding “100/5” weergeven, dan betekent dit dat wanneer er 100 ampère door de transformatoren stroomt, zij 5 ampère naar de meter sturen. Hun reductieverhouding bedraagt dus 20.

Wanneer uw spanningstransformatoren de verhouding “11.000/110” weergeven, dan betekent dit dat ze aangesloten zijn op een spanning van 11.000 volt en dat ze een spanning van 110 volt naar de meter sturen. Hun reductieverhouding bedraagt dus 100.

 

Hoe uw reële verbruik berekenen?

U berekent het reële verbruik door de meterstanden van de meter met één, twee of drie factoren te vermenigvuldigen, afhankelijk van het geval: de reductieverhouding van de stroomtransformatoren, (eventueel) de reductieverhouding van de spanningstransformatoren en (eventueel) een forfaitair verliespercentage.

Meterstand 10 kWh
Reductieverhouding van de stroomtransformatoren 100 / 5 = 20
Reductieverhouding van de spanningstransformatoren 11.000 / 110 = 100
Forfaitair verliespercentage 1%
Totale facturatiecoëfficiënt 20 x 100 x 1,01 = 2020
Op de factuur 10 x 2020 = 20.200 kWh

Meer weten over het forfaitaire verliespercentage

Afhankelijk van de plaats van de meter op uw aansluiting worden de energieverliezen (veroorzaakt door bijvoorbeeld uw vermogenstransformator of de lengte van uw aansluitkabel) niet rechtstreeks door de meter gemeten. In dat geval wordt een forfaitair verliespercentage toegepast om rekening te houden met deze niet-gemeten energie. Het verliespercentage dat eventueel van kracht is voor uw installatie staat vermeld in uw aansluitingscontract.