Mijn energiefactuur begrijpen

Wilt u begrijpen waar uw elektriciteits- of aardgasrekening uit bestaat? Hebt u hulp nodig bij het lezen van uw factuur als klant met een sociaal tarief of maximumtarief? We leggen u alles uit.

Administratif Social

Uw energiefactuur bestaat uit 3 grote categorie├źn:

  1. De energie. De kostprijs van de energie hangt af van uw gasverbruik en de prijs van de energie die varieert in functie van de leverancier die u gekozen heeft. Het is dit deel van de factuur dat aan concurrentie onderworpen wordt.
  2. De btw en heffingen afgehouden door de overheden. Deze heffingen maken het in het bijzonder mogelijk de werking van de regulerende instanties van de gasmarkten te financieren, net als de heffingen op energie.
  3. De netkosten. Voor het gas omvatten ze enkel de distributie, het transport is inbegrepen in de energieprijs.
    • De kostprijs van het transport. Op het ganse Belgische grondgebied wordt het transport van gas onder hogedruk beheerd wordt door Fluxys.
    • Het distributietarief. De kostprijs van de distributie omvat het beheer van het distributienet (ontwikkeling, onderhoud, depannage, meteropnames...) en de openbare dienstverplichtingen (ODV) die opgenomen worden door ORES: plaatsen en beheren van budgetmeters, gemeentelijke openbare verlichting, levering aan beschermde klanten...
Femme Smartphone Myores

Maandelijkse facturen en afrekening

Elke maand stuurt uw energieleverancier u een elektriciteitsfactuur. Dat is de maandelijkse factuur. Deze is gebaseerd op een schatting van uw verbruik.

Op het einde van het jaar krijgt u een afrekening. Deze is gebaseerd op uw werkelijk elektriciteitsverbruik (gekend dankzij uw opmeting). Ze omvat de 12de maandelijkse factuur en een ander bedrag dat bijgeteld of afgetrokken moet worden in functie van uw verbruik.

Dankzij de digitale meter kun u uw leverancier vragen om u een maandelijkse factuur te sturen op basis van uw werkelijke verbruik.