De factuur van een beschermde klant

Aide Sociale

Uw factuur als beschermde klant begrijpen

Als beschermde klant geniet u het sociaal tarief. Dit is een voordeliger tarief dat uitsluitend voorbehouden is voor beschermde klanten.

 1. Indien u een beschermde klant op federaal niveau bent, geniet u het sociaal tarief (laagste tarief van de markt en identiek in heel België) of u van energie voorzien wordt door een leverancier of door uw distributienetbeheerder (DNB) als sociale leverancier.
 2. Indien u een beschermde klant op regionaal niveau bent, wordt u uitsluitend door uw DNB, die dan uw sociale leverancier wordt, van energie voorzien en geniet u het sociaal tarief.

Indien u een beschermde klant bent die geleverd wordt door een commerciële leverancier, vindt u alle informatie op de website van de CWaPE.

Wat dekt uw factuur?

Als beschermde klant geniet u het sociaal tarief. Dit tarief is een zogenaamde “All-in price” want hij bevat, in een bedrag, de prijs van de energie (minder duur dan voor een traditionele klant), de transportkosten en de distributiekosten.

Uw factuur dient ook om de belastingen en heffingen aan de overheid te betalen.

Wat is het verschil afhankelijk van het type meter?

In plaats van maandelijkse facturen te ontvangen, laadt u zelf uw budgetmeter op dankzij een herlaadkaart. Deze opladingen worden in verschillende handels of herlaadpunten uitgevoerd. U kunt hier meer leren over de oplading van de budgetmeters.

Elk jaar krijgt u na de opname van uw meterstand een regularisatiefactuur. De opladingen die werden gemaakt tijdens de periode gedekt door de meterstandopnamen zullen van het verbruik afgetrokken worden op deze factuur.

 • Indien het totaalbedrag hoger ligt dan de uitgevoerde oplading zal u het verschil moeten betalen.
 • Indien het totaalbedrag lager ligt dan de uitgevoerde oplading zal het verschil op uw rekening gecrediteerd worden. Opgelet! Dit bedrag was geldig op de dag van de opname van uw meterstand.

Afsluitingsfactuur

De afsluitingsfactuur houdt rekening met de opladingen of de (niet noodzakelijk betaald) reeds uitgegeven voorschotfacturen.

U kunt een afsluitingsfactuur ontvangen indien:

 • U uw beschermde klant statuut verloren hebt en u een leveringscontract met een traditionele leverancier hebt moeten sluiten. ORES sluit uw rekening dus af.
 • U zit in een collectieve schuldenregeling. ORES moet de periode die door deze collectieve schuldenregeling wordt gedekt dus afsluiten. U krijgt niettemin de facturen verder voor de nieuwe periode.
 • U bent verhuisd.
 • U hebt beslist om van energieleverancier te veranderen.
 • Uw stroom is afgesloten door een beslissing van de vrederechter.
 • Uw bevoorrading werd afgesloten omdat u uw facturen niet betaalde.
 • U hebt onlangs een meter met budgetmeter gekregen.