De meteropname en verbruik

Verbruik

Indien u vermoedt dat uw meter defect is, contacteer dan ORES op het nummer 078/15.78.01 (van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 20 uur en op zaterdag tussen 9 uur en 13 uur/behalve op feestdagen). Wij overlopen eerst uw verbruiksoverzicht om met u te kijken of er geen verandering is gekomen in uw energieverbruik (nieuwe toestellen, verandering van de energie voor de verwarming, moeilijk leesbare meterstand enz.) Vergeet ook niet uw binneninstallatie te laten controleren. Een stroomverlies door een defect aan de isolering of een verouderde installatie kan een meerverbruik veroorzaken.

Indien uw twijfels blijven bestaan, kunt u een metrologische controle van uw meter vragen. In dit geval zal een technicus van ORES bij u langskomen met een toestel om uw meter te testen.

 • Indien uw meter normaal functioneert, zal u deze interventie moeten betalen (+/- € 104 zonder btw).
 • Indien uw meter niet normaal functioneert, zal u de interventie niet moeten betalen. Uw meter zal gratis vervangen worden en:
  • Indien blijkt dat hij een kleiner verbruik aangaf dan uw werkelijke verbruik wordt een rectificatie opgesteld en zal u het aangepaste verbruik moeten betalen.
  • Indien blijkt dat hij een groter verbruik aangaf dan uw werkelijke verbruik worden de meetgegevens aangepast en aan uw leverancier gestuurd. Hij maakt een creditnota.

Indien u niet akkoord bent met het resultaat van de metrologische controle kunt u een controle door een laboratorium aanvragen. Indien uw meter geen gebrek vertoont, wordt deze test u ook aangerekend (+/- € 860 zonder btw).

U hebt het recht om, één keer per jaar, een verbuikshistoriek over de laatste drie jaar op te vragen. Deze aanvraag kan via uw klantenzone gebeuren.

 

Waarom?

 

Een verbruikshistoriek laat toe een duidelijk overzicht van uw verbruik te geven.

 

Wanneer?

 

We raden aan een verbruikshistoriek aan te vragen onmiddellijk na uw laatste meteropname. Hierdoor zal u uw verbruik over drie jaar kunnen vergelijken of beschikken over een vergelijkingspunt met het verbruik van de vorige bewoners in de loop van de laatste twee jaar.

U kunt eveneens vragen deze historiek op een ander ogenblik op te stellen, wanneer u overweegt om zonnepanelen te installeren en u een idee wil hebben over de impact hiervan op het verbruik van uw gezin.

Gelieve deze pagina te raadplegen.

Er bestaan eenvoudige manieren om te controleren welke toestellen het meest energie verbruiken in uw woning. U kunt bijvoorbeeld werken met verschillende onderbrekers op het verdeelbord van uw woning. U controleert elk circuit en de invloed van de verschillende toestellen op uw verbruik. U kunt ook alle zekeringen van het verdeelbord uitschakelen: wanneer uw teller stopt met draaien, betekent dit dat al wat u verbruikt, wel degelijk in uw woning verbruikt wordt.

Indien u blijft twijfelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst op 078/15.78.01. Let erop eerst te controleren of het probleem niet veroorzaakt wordt door uw binneninstallatie. Wanneer onze technicus zich dient te verplaatsen en het probleem niets te maken heeft met de meter of het netwerk, dan kunnen u aanzienlijke verplaatsingskosten aangerekend worden.

Opname meterstand

U vindt alle nodige informatie op deze pagina.

We raden u aan uw meterstand rechtstreeks online door te geven via deze tool. Hiervoor noteert u de meterstand en neemt u de brief die u ontvangen hebt, deze bevat uw toegangscode, uw EAN-code en het nummer van uw meter. Indien u uw meterstand niet online kunt doorgeven, kunt u de meterstand ingeven via onze indexfoon op 078/15.70.01.

 • Indien het om contractuele gegevens gaat (naam, postadres, enz.) nodigen wij u uit om contact op te nemen met uw energieleverancier.
 • Indien het om technische gegevens gaat (meternummer, registers,…), nodigen wij u uit dit te melden via de rubriek " contacteer ons ".

Wanneer u van energieleverancier verandert, stuurt ORES u een mail waarin u uitgenodigd wordt om de uw meterstand telefonisch of via internet door te geven.

 1. De klanten waarvoor een meteropname vanop afstand gebeurt (telemeting), en zelfs een maandelijkse meteropname, hoeven niets te doen. De meterstand bij het veranderen van leverancier zal berekend worden op basis van de volgende opname.
 2. Indien u zich niet in deze situatie bevindt en u verhuist, dan dient u uw meterstand door te geven aan uw energieleverancier. We raden u aan het overnameformulier voor energie dat opgesteld werd door het CWaPE te downloaden en in te vullen. Dit zal uw overstap vergemakkelijken.

U vindt uw EAN-nummer op uw energiefactuur of op de brief voor de meteropname. Het is een getal met 18 cijfers.

Indien u geen factuur ter beschikking hebt, houd uw meternummer dan bij de hand en zoek uw EAN-code hier online.

Een meteropname betekent een correcte factuur. ORES is verantwoordelijk voor het opnemen van uw verbruik om zo de meterstand door te geven aan uw leverancier. Deze laatste stelt vervolgens uw factuur op, die overeenstemt met uw werkelijk energieverbruik.

Uw meterstanden worden opgenomen op de 1e dag van de maand die volgt op uw maand van meteropname. Als september bijvoorbeeld uw maand van meteropname is, dan worden uw meterstanden automatisch opgenomen op 1 oktober.

Via deze link kunt u nagaan wat uw maand van meteropname is.

Een opname op aanvraag kan - buiten de jaarlijkse opnameperiode - gepland worden, zowel door u als door ORES of uw energieleverancier. Dit is wat men een 'bijzondere meteropname' noemt. Dit kan gebeuren wanneer uw meterstand ontbreekt of wanneer meterstanden die foutief lijken, bevestigd moeten worden.

Om een bijzondere meteropname te vragen, belt u ons op 078/15.78.01 of plan een afspraak rechtstreeks online via deze tool.

Ontdek wat u moet weten op deze pagina.

De wetgever spoort ons aan over te gaan tot schattingen wanneer :

 • de meters niet toegankelijk waren (afwezigheid van de klant, meterstand niet meegedeeld, enz.)
 • het meegedeelde verbruik lijkt onrealistisch in vergelijking met de laatst meegedeelde meterstand (abnormaal hoog of 'rare' cijfers) en kon niet bij de klant gecontroleerd worden.

ORES schat uw meterstand, op onafhankelijke en betrouwbare wijze uw meterstand in functie van de historiek van uw energieverbruik. Voor aardgas houdt ORES ook rekening met de temperatuurschommelingen (graden-dagen) in de loop van de verbruiksperiode. Maar een schatting verschilt van de realiteit en het is dus raadzaam uw meterstand steeds door te geven wanneer u dit gevraagd wordt.

Wanneer u vaststelt dat uw meterstand fout is, neem dan contact op met uw energieleverancier. Hij zal contact opnemen met ORES om een nieuwe meteropname te vragen en deze indien nodig te corrigeren.

Zelfs indien de fout in uw voordeel is, raden wij u aan uw leverancier op te hoogte te brengen. U zou anders onaangenaam verrast kunnen zijn bij de volgende regularisatiefactuur...

De maatschappij ORES werd in februari 2009 opgericht en heeft het opnemen van de meterstanden van Indexis in Wallonië overgenomen. De personeelsleden van Indexis die met deze taak belast waren, werken nu voor ORES. Sindsdien voeren ze hun opdrachten uit onder de vlag van ORES, met dezelfde voorschriften op het vlak van onpartijdigheid, vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid als in het verleden.

ORES komt elke twee jaar langs om de meterstanden op te nemen. Indien er niemand thuis is bij het eerste bezoek, laat hij een kaart achter met de datum van zijn volgende bezoek.

Indien u niet aanwezig bent op deze datum, dient u de kaart duidelijk in te vullen en ze op een zichtbare plaats op te hangen.

Onze opnemer heeft bij zijn tweede bezoek geen toegang gehad tot uw meter(s) en u heeft uw meterstand niet zichtbaar achtergelaten? Dan zult u een brief ontvangen waarin u gevraagd wordt zelf uw meterstanden door te geven, ofwel gratis via onze website ofwel via onze Indexfoon 078/15.70.01.

Factuur en geschil

Het is uw energieleverancier die uw tussentijdse factuur of regularisatiefactuur opstelt. Deze kan u dus informatie geven over de inhoud ervan. Wanneer u na controle vaststelt dat er een fout op uw factuur staat, kunt u deze op verschillende manier betwisten:

 1. via contact met uw energieleverancier;
 2. via het standaard klachtenformulier, dat door de energieleverancier op zijn website ter beschikking gesteld wordt;
 3. via een aangetekend schrijven aan uw energieleverancier.

In elk geval niet vergeten het deel van de factuur dat u betwist te vermelden en de redenen waarom. De leverancier heeft dan een periode van 10 werkdagen om u te laten weten of de klacht gerechtvaardigd is of niet en of de klacht diepgaander onderzocht dient te worden.

Ontdek alle informatie over de geschillen en klachten hier.

Bij grote verschillen tussen de meterstanden op uw factuur en deze die u heeft afgelezen op uw meter, neemt u contact op met ORES via het nummer 078/15.78.01 (van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 20u00 en zaterdag van 9u00 tot 13u00 / met uitzondering van de feestdagen). U kunt zo de informatie controleren en deze indien nodig rechtzetten. Deze nieuwe informatie wordt vervolgens verzonden naar uw energieleverancier om een nieuwe factuur op te stellen.

Het sociaal tarief is een speciaal tarief dat voorbehouden wordt voor beschermde klanten terwijl het maximumtarief het hoogste tarief is dat enkel in bepaalde gevallen toegepast wordt.

 

Het sociaal tarief

 

Het sociaal tarief wordt om de zes maand berekend en gepubliceerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, CREG. Dit tarief is hetzelfde voor heel België en voorbehouden voor beschermde klanten. Voor elektriciteit, komen de drie sociale tarieven overeen met drie soorten meters: eenvoudig tarief (normaal tarief), tweevoudig uurtarief en exclusief nachttarief. Voor gas bestaat er slechts één sociaal tarief.

 

Het maximumtarief

 

Dit wordt om de zes maanden berekend door de distributienetbeheerder (DNB) en goedgekeurd door de CREG.

Dit tarief wordt toegepast voor klanten die zich in een bijzondere situatie bevinden:

 • wanneer de DNB hun sociale leverancier is, maar wanneer ze hun statuut als beschermde klant verloren hebben en nog geen andere leverancier gekozen hebben
 • wanneer de DNB hun tijdelijke leverancier wordt
 • wanneer u onderworpen wordt aan een maximumtarief, maak dan uw situatie zo snel mogelijk in orde, aangezien u wanneer dit tarief toegepast wordt, de hoogste marktprijs betaalt voor uw energieverbruik

Gelieve deze pagina te raadplegen.

Indien u vermoedt dat uw meter defect is, contacteer dan ORES op het nummer 078/15.78.01 (van maandag tot vrijdag tussen 8 uur en 20 uur en op zaterdag tussen 9 uur en 13 uur/behalve op feestdagen). Wij overlopen eerst uw verbruiksoverzicht om met u te kijken of er geen verandering is gekomen in uw energieverbruik (nieuwe toestellen, verandering van de energie voor de verwarming, moeilijk leesbare meterstand enz.) Vergeet ook niet uw binneninstallatie te laten controleren. Een stroomverlies door een defect aan de isolering of een verouderde installatie kan een meerverbruik veroorzaken.

Indien uw twijfels blijven bestaan, kunt u een metrologische controle van uw meter vragen. In dit geval zal een technicus van ORES bij u langskomen met een toestel om uw meter te testen.

 • Indien uw meter normaal functioneert, zal u deze interventie moeten betalen (+/- € 104 zonder btw).
 • Indien uw meter niet normaal functioneert, zal u de interventie niet moeten betalen. Uw meter zal gratis vervangen worden en:
  • Indien blijkt dat hij een kleiner verbruik aangaf dan uw werkelijke verbruik wordt een rectificatie opgesteld en zal u het aangepaste verbruik moeten betalen.
  • Indien blijkt dat hij een groter verbruik aangaf dan uw werkelijke verbruik worden de meetgegevens aangepast en aan uw leverancier gestuurd. Hij maakt een creditnota.

Indien u niet akkoord bent met het resultaat van de metrologische controle kunt u een controle door een laboratorium aanvragen. Indien uw meter geen gebrek vertoont, wordt deze test u ook aangerekend (+/- € 860 zonder btw).

U hebt het recht om, één keer per jaar, een verbuikshistoriek over de laatste drie jaar op te vragen. Deze aanvraag kan via uw klantenzone gebeuren.

 

Waarom?

 

Een verbruikshistoriek laat toe een duidelijk overzicht van uw verbruik te geven.

 

Wanneer?

 

We raden aan een verbruikshistoriek aan te vragen onmiddellijk na uw laatste meteropname. Hierdoor zal u uw verbruik over drie jaar kunnen vergelijken of beschikken over een vergelijkingspunt met het verbruik van de vorige bewoners in de loop van de laatste twee jaar.

U kunt eveneens vragen deze historiek op een ander ogenblik op te stellen, wanneer u overweegt om zonnepanelen te installeren en u een idee wil hebben over de impact hiervan op het verbruik van uw gezin.

Gelieve deze pagina te raadplegen.

Er bestaan eenvoudige manieren om te controleren welke toestellen het meest energie verbruiken in uw woning. U kunt bijvoorbeeld werken met verschillende onderbrekers op het verdeelbord van uw woning. U controleert elk circuit en de invloed van de verschillende toestellen op uw verbruik. U kunt ook alle zekeringen van het verdeelbord uitschakelen: wanneer uw teller stopt met draaien, betekent dit dat al wat u verbruikt, wel degelijk in uw woning verbruikt wordt.

Indien u blijft twijfelen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst op 078/15.78.01. Let erop eerst te controleren of het probleem niet veroorzaakt wordt door uw binneninstallatie. Wanneer onze technicus zich dient te verplaatsen en het probleem niets te maken heeft met de meter of het netwerk, dan kunnen u aanzienlijke verplaatsingskosten aangerekend worden.