Geen elektriciteit of geen gas

Onderbreking van de stroom- of gastoever

De toelevering van elektriciteit kan tijdelijk onderbroken worden door werken aan het net. In dat geval gaat het om een geplande onderbreking: onze teams moeten de stroom- of gastoevoer onderbreken om deze werken te kunnen uitvoeren. Bewoners die met dit soort onderbrekingen te maken krijgen, worden hiervan steeds vooraf op de hoogte gebracht. Klik hier voor meer informatie over deze onderbrekingen.

Bij een geplande stroomonderbreking raden wij u aan:

 • te vermijden de lift te gebruiken
 • vóór de werken uw gegevens op te slaan en uw computer uit te schakelen
 • vóór de werken uw elektrische rolluiken omhoog te doen of uw elektrische poort te openen
 • te vermijden uw diepvriezer of uw koelkast te openen tijdens de onderbreking
 • de programmering van uw elektronische toestellen te controleren

Bij een niet-geplande onderbreking vragen wij u de panne zo snel mogelijk te melden op het nummer 078/78.78.00.

Hier kunt u de kaart met de lopende pannes raadplegen. Indien de panne niet vermeld wordt, dient u in de eerste plaats te controleren of de panne niet veroorzaakt wordt door de installatie in uw woning. Hebben uw buren nog stroom? Werkt de straatverlichting 's nachts? Indien dit het geval is, kan de oorzaak van het probleem in uw woning liggen. Het kan bijvoorbeeld om een onderbreker gaan. Controleer dus eerst uw installatie.

Indien de panne algemeen blijkt, contacteer ons op 078/78.78.00 om de panne te melden. Wij sturen dan onze technici langs.

Bij een panne aan uw budgetmeter contacteer ons op het nummer 078/78.78.00. Wanneer het om een technisch probleem gaat, waardoor u geen stroom of gas krijgt, sturen we onze technicus langs. In heel veel gevallen wordt het probleem opgelost zonder dat er een technicus hoeft langs te komen.

Uw budgetmeter werd geprogrammeerd met een periode van niet-onderbreking en er wordt een noodkrediet ter beschikking gesteld. Bij een probleem met het opladen van de kaart of een defecte kaart, zullen onze technici zich niet verplaatsen buiten de diensturen. (U bevindt zich dan in de niet-onderbrekingsperiode).

Laat het lek herstellen door een specialist en neem vervolgens contact op met ORES op 078/15.78.01 (keuze 1 – werken) om uw bezoek te plannen in minder dan 5 minuten. Voor de heropening van uw meter dient u de volgende documenten voor te leggen:

 • het attest afgeleverd door uw installateur-chauffagist
 • het controlerapport afgeleverd door een erkend controleorgaan

Bij een gasgeur of gaslek, dient u onmiddellijk het nummer 0800/87.087 te bellen. Dit nummer is 7d/7 en 24u/24 bereikbaar.

Wanneer het gaslek uit uw woning lijkt te komen, dient u te vermijden uw telefoon of gsm binnen te gebruiken. Zet de ramen wijd open, schakel geen verwarmingsbron of een toestel dat vonken kan veroorzaken in, steek geen kaars aan en raak de schakelaars niet aan. Verlaat het gebouw, verwittig uw buren en wacht op de komst van de hulpdiensten of de technische dienst.

Dit verschilt van geval tot geval.

 

 1. Uw gasmeter bevindt zich buiten (kast) of in een gemeenschappelijk lokaal (appartementen): ga na of iemand de meterkraan heeft afgesloten.
  • Indien dit het geval is, sluit de kraan van al uw apparaten alvorens de gasmeter opnieuw open te draaien. Vervolgens kunnen al uw apparaten opnieuw in gebruik worden genomen.
  • Indien dit niet het geval is, is uw apparaat misschien uitgevallen (u dient het dan enkel opnieuw aan te zetten) of misschien is er sprake van een panne (contacteer uw chauffagist)
 1. U heeft verschillende apparaten op aardgas:indien een van de apparaten niet werkt, ga dan na of de andere nog werken (fornuis, boiler, waterverwarmingstoestel, individuele verwarming).
  • Indien dit het geval is, is uw apparaat misschien uitgevallen (u dient het dan enkel opnieuw aan te zetten) of misschien is er sprake van een panne.
  • Indien dit niet het geval is, sluit de kraan van al uw apparaten en draai eveneens de kraan van uw gasmeter toe. Bel naar 078/78.78.00 .

Openbare verlichting

Eén of meerdere straatlampen in uw straat zijn defect? Verwittig onmiddellijk 112 wanneer dit voor een rechtstreeks gevaar zorgt (een paal die op de weg ligt bijvoorbeeld). Wanneer dit niet het geval is, brengt u ons hier online op de hoogte van de panne.

Eens de panne gemeld werd, verbindt ORES zich ertoe de panne binnen de 15 werkdagen te herstellen. Deze termijn geldt voor alle soorten interventies, met uitzondering van storingen die te wijten zijn aan een probleem met het elektriciteitsnet en onherstelbare schade aan de straatlampen.

Bij noodgevallen - risico voor het verkeer of voor de voetgangers - kan de interventietermijn verkort worden tot twee werkdagen.

De toelevering van elektriciteit kan tijdelijk onderbroken worden door werken aan het net. In dat geval gaat het om een geplande onderbreking: onze teams moeten de stroom- of gastoevoer onderbreken om deze werken te kunnen uitvoeren. Bewoners die met dit soort onderbrekingen te maken krijgen, worden hiervan steeds vooraf op de hoogte gebracht. Klik hier voor meer informatie over deze onderbrekingen.

Bij een geplande stroomonderbreking raden wij u aan:

 • te vermijden de lift te gebruiken
 • vóór de werken uw gegevens op te slaan en uw computer uit te schakelen
 • vóór de werken uw elektrische rolluiken omhoog te doen of uw elektrische poort te openen
 • te vermijden uw diepvriezer of uw koelkast te openen tijdens de onderbreking
 • de programmering van uw elektronische toestellen te controleren

Bij een niet-geplande onderbreking vragen wij u de panne zo snel mogelijk te melden op het nummer 078/78.78.00.

Hier kunt u de kaart met de lopende pannes raadplegen. Indien de panne niet vermeld wordt, dient u in de eerste plaats te controleren of de panne niet veroorzaakt wordt door de installatie in uw woning. Hebben uw buren nog stroom? Werkt de straatverlichting 's nachts? Indien dit het geval is, kan de oorzaak van het probleem in uw woning liggen. Het kan bijvoorbeeld om een onderbreker gaan. Controleer dus eerst uw installatie.

Indien de panne algemeen blijkt, contacteer ons op 078/78.78.00 om de panne te melden. Wij sturen dan onze technici langs.

Bij een panne aan uw budgetmeter contacteer ons op het nummer 078/78.78.00. Wanneer het om een technisch probleem gaat, waardoor u geen stroom of gas krijgt, sturen we onze technicus langs. In heel veel gevallen wordt het probleem opgelost zonder dat er een technicus hoeft langs te komen.

Uw budgetmeter werd geprogrammeerd met een periode van niet-onderbreking en er wordt een noodkrediet ter beschikking gesteld. Bij een probleem met het opladen van de kaart of een defecte kaart, zullen onze technici zich niet verplaatsen buiten de diensturen. (U bevindt zich dan in de niet-onderbrekingsperiode).

Laat het lek herstellen door een specialist en neem vervolgens contact op met ORES op 078/15.78.01 (keuze 1 – werken) om uw bezoek te plannen in minder dan 5 minuten. Voor de heropening van uw meter dient u de volgende documenten voor te leggen:

 • het attest afgeleverd door uw installateur-chauffagist
 • het controlerapport afgeleverd door een erkend controleorgaan

Bij een gasgeur of gaslek, dient u onmiddellijk het nummer 0800/87.087 te bellen. Dit nummer is 7d/7 en 24u/24 bereikbaar.

Wanneer het gaslek uit uw woning lijkt te komen, dient u te vermijden uw telefoon of gsm binnen te gebruiken. Zet de ramen wijd open, schakel geen verwarmingsbron of een toestel dat vonken kan veroorzaken in, steek geen kaars aan en raak de schakelaars niet aan. Verlaat het gebouw, verwittig uw buren en wacht op de komst van de hulpdiensten of de technische dienst.

Dit verschilt van geval tot geval.

 

 1. Uw gasmeter bevindt zich buiten (kast) of in een gemeenschappelijk lokaal (appartementen): ga na of iemand de meterkraan heeft afgesloten.
  • Indien dit het geval is, sluit de kraan van al uw apparaten alvorens de gasmeter opnieuw open te draaien. Vervolgens kunnen al uw apparaten opnieuw in gebruik worden genomen.
  • Indien dit niet het geval is, is uw apparaat misschien uitgevallen (u dient het dan enkel opnieuw aan te zetten) of misschien is er sprake van een panne (contacteer uw chauffagist)
 1. U heeft verschillende apparaten op aardgas:indien een van de apparaten niet werkt, ga dan na of de andere nog werken (fornuis, boiler, waterverwarmingstoestel, individuele verwarming).
  • Indien dit het geval is, is uw apparaat misschien uitgevallen (u dient het dan enkel opnieuw aan te zetten) of misschien is er sprake van een panne.
  • Indien dit niet het geval is, sluit de kraan van al uw apparaten en draai eveneens de kraan van uw gasmeter toe. Bel naar 078/78.78.00 .