Biomethaan, een 100% hernieuwbaar gas

Biomethanisering is een natuurlijk biologisch vergistingsproces waarbij afval afkomstig van de landbouw en voedingsindustrie, huishoudelijk afval of slib van zuiveringsinstallaties tot een energiebron worden verwerkt. Bacteriën zetten deze grondstoffen in een vergister om in biogas en digestaat.

Het digestaat is een meststof die over akkers kan worden verspreid. Het biogas wordt gezuiverd, zodat het een hogere methaanconcentratie krijgt (CH4) en er geen ongewenste gassen (CO2) meer inzitten. Het gezuiverde gas, biomethaan, is dan klaar om in het distributienet te injecteren. Consumenten kunnen het gebruiken zonder enige aanpassing aan hun installaties.

Een korte keten

 

Biomethaan is aantrekkelijk voor landbouwers en afvalverwerkingsbedrijven. Wat vandaag nog als afval wordt beschouwd, krijgt een nieuwe rol als energiebron.

ORES ondersteunt dit project door zijn netwerk, dat zonder meer geschikt is voor biomethaan, ter beschikking te stellen en het gas te verdelen bij zijn klanten.

Onderschrift: "Nm3 CH4/tVM" betekent "kubieke meter methaan per ton vergistbaar materiaal”. Dit is met andere woorden het methaniseringspotentieel (methaanproductie) van een grondstof.

De inhoud van deze grafiek dient uitsluitend ter informatie. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook aan worden ontleend.

Voordelen van methanisering

Biomethaan is onderdeel van de energietransitie. Het past in een circulaire economie.

Biomethaan biedt talrijke voordelen:

 • Opwaardering van afval tot hernieuwbare energiebron.
 • Productie van hernieuwbare groene energie die bijdraagt tot het bereiken van de doelstellingen van het PWEC (Plan Wallon Energie Climat 2030).
 • Helpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
 • Levert digestaat op, een alternatief voor chemische meststoffen.
 • Creëert lokale en niet-delokaliseerbare werkgelegenheid en vormt een aanvullende inkomstenbron voor onze landbouwers.
 • Maakt gebruik van de bestaande netwerkinfrastructuur en vraagt geen aanpassingen bij onze klanten.
 • Past in de dynamiek van de energietransitie en de circulaire economie.
 • Behoud van de biodiversiteit door de teelt van tussengewassen voor energiedoeleinden.
 • Ontwikkeling van een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele brandstoffen (bioCNG).

 

Volumes in ons netwerk geïnjecteerd biomethaan :

 • Eind 2020 werd er in ons netwerk 10 GWh geïnjecteerd, wat overeenstemt met het jaarverbruik van 560 gezinnen of 830 voertuigen.
 • Eind 2021 werd er in ons netwerk 85 GWh geïnjecteerd, wat overeenstemt met het jaarverbruik van 4.720 gezinnen of 7.080 voertuigen.
 • Eind 2022 was er 150 GWh geïnjecteerd in het net. Dit stemt overeen met het jaarlijkse verbruik van 8.330 gezinnen of 12.500 voertuigen.
 • Eind 2023 was er 123 GWh geïnjecteerd in het net. Dit stemt overeen met het jaarlijkse verbruik van 6.830 gezinnen of 10.250 voertuigen.