Wie zijn we? - Eenvoudigere energie, een eenvoudiger leven

des collaborateurs ORES travaillent sur le ré;seau gaz naturel

Wie zijn we ?

ORES is de belangrijkste operator van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas in Wallonië. Een team van 2.400 personen – technici, administratief en leidinggevend personeel staat voor u klaar in 75 % van de Waalse gemeenten. We zien dagelijks toe op de energiebevoorrading van meer dan 1,3 miljoen gezinnen en bedrijven, ofwel bijna 2,8 miljoen burgers in totaal.

Dienstbaarheid
Durf
Professionalisme
Verantwoordelijkheidsgevoel
Respect
& Vriendelijkheid

In een energiesector die in volle evolutie is, steunt ORES op zijn waarden om haar opdrachten voor openbare nutsdiensten in goede banen te leiden en de toekomst van de distributie voor te bereiden. ORES is zich bewust van zijn verantwoordelijkheden en engagementen, zowel op economisch, sociaal als maatschappelijk vlak, en speelt een erg concrete rol in het welzijn van de gemeenschap en in de ontwikkeling van het economische en sociale leven in Wallonië. Jaarlijks investeren we gemiddeld € 250 miljoen in de ontwikkeling en het vernieuwen van de distributienetten en we realiseren globaal gezien een omzet van meer dan € 400 miljoen met bijna 300 onderaannemers en leveranciers.


ORES in een paar

Situatie in 2015

Elektriciteit
49 793 km distributienetten
1.484.035 leveringspunten
1.381.517 aangesloten klanten
11 124 947 MWh MWh verdeeld op de netten
22.051 beschermde klanten voorzien door ORES
45.992 actieve budgetmeters
Gas
9.312 km km distributienetten
543.108 leveringspunten
467.136 aangesloten klanten
12.394.851 MWh verdeeld op de netten
9.948 beschermde klanten voorzien door ORES
16.684 actieve budgetmeters
Gemeentelijke openbare verlichting
Personeel
Geconsolideerde financiële balans
446.615 verlichtingstoestellen
2.350 Medewerkers (actieve voltijdsequivalenten)
1.087 millions geconsolideerde omzet
177.491 interventies en herstellingen
136 aanwervingen
275 millions totaal van de investeringen
45.638 kW geïnstalleerd vermogen
104.906 uren opleiding
4.005 millions totaal van de balans

Activiteitensector

Onze activiteitensector strekt zich uit over alle gemeenten die op het gekleurde deel van deze twee kaarten voorkomen.


Meer over ons weten


Operationele activiteiten

Distributienetbeheer

ORES neemt het dagelijkse beheer van de distributienetten voor elektriciteit, aardgas en openbare gemeentelijke verlichting voor zijn rekening.

Aansluitingswerken

Wij verwezenlijken de nieuwe aansluitingen op de netten in ons beheer, wij passen de bestaande aansluitingen aan en wij plaatsen en versterken de meters.

Depannages en herstellingen

Onze dispatchingsdienst controleert deze distributienetten dag en nacht en interventieteams staan er klaar om defecten, technische storingen en gaslekken te herstellen. Oproepen met betrekking tot gasgeuren krijgen steeds de grootste prioriteit.

Meteropname en beheer van de verbruiksgegevens

Wij nemen de meterstanden van 1,3 miljoen klanten op en verwerken deze gegevens op een strikt vertrouwelijke manier.

Openbare dienstverplichtingen

Wij verzorgen eveneens de energievoorziening voor sociaal beschermde klanten die wensen dat de toevoer verzekerd wordt door hun netbeheerder; wij plaatsen budgetmeters op aanvraag van de leveranciers bij hun klanten wanneer zij niet correct betalen; wij ontfermen ons over het beheer en het onderhoud van de openbare gemeentelijke verlichting, alsook over toename van de energetische efficiëntie van de verlichtingsuitrustingen.

Beheer van het toegangsregister

We houden de technische gegevens van meer dan 2 miljoen aansluitingen up-to-date in het toegangsregister dat de administratieve gegevens van klanten en hun energieleverancier bevat.


Gegevens

ORES cvba
Avenue Jean Monnet, 2
1348 Louvain-La-Neuve

BTW-nummer 0897436971