De dienst verlichting - overheden

DE DIENST VERLICHTING

Een dienst om het beheer van uw openbare verlichting te vergemakkelijken

Met de dienst verlichting verzekert ORES alle prestaties voor het onderhoud en de herstellingen ten laste van uw gemeente tegen betaling van een jaarlijks vast bedrag. 

Geniet van de meerwaarde van de dienst verlichting

Eenvoud

Vereenvoudigen van het proces van het aanbod voor elke grote herstelling

Voorzienbaarheid & rechtlijnigheid

Optimaliseren van het beheer van het jaarbudget van de gemeenten

Snelheid & tevredenheid

Aanzienlijke vermindering van de interventietermijnen (voor het standaardmateriaal)

Correcte prijzen

Vast bedrag berekend op het gemiddelde van de interventiekosten van de vorige 3 jaar voor uw gemeente.


Een bijkomende dienst

ORES onderhoudt het park voor openbare verlichting voor 75% van de Waalse steden en gemeenten, nl. 450.000 punten. Een aanzienlijk onderdeel van de herstellingen van dit park is ten laste van de gemeenten.

InterventieFunctionele verlichtinglNiet-functionele verlichting (projector kerk, enz.)
Vervangen lamp / plaat / accessoires Openbare dienstverplichtingen (tarief) Gemeenten
Onderhoud en herstellingen aan installaties zonder accessoires Gemeenten Gemeenten
Diverse interventies (onderbrekingen vuurwerk, enz.)
_
Gemeenten
_
Gemeenten
_

De dienst verlichting maakt het mogelijk om de verlichting te beheren en uw leven en het comfort van uw inwoners te vergemakkelijken!


Wat houdt de dienst verlichting in?

De interventies die worden gedekt zijn gelijkaardig aan de huidige situatie.

Gedekte interventiesNiet gedekte interventies
Bijzonder curatief onderhoud dat geen deel uitmaakt van de Openbare Dienstverplichting Bouwdossiers openbare verlichting gefinancierd door de gemeentes (nieuwe installaties en vervangen van verouderde installaties met meer dan 1 lamp).
Schade aan installaties (DI) Interventie aan materiaal dat niet wordt beheerd door ORES
Verouderd(VU)  
Veilig maken na een incident door schade / verouderde installaties DI VU   
Verschillende prestaties (onderbrekingen in cabine, plaatsen van verlichtingsslingers,...)
_
 


Bovendien stelt ORES om de wachttijden te verkorten een geheel van standaardmaterialen voor.

  • 16 standaardmodellen verlichtingstoestellen en 20 standaardmodellen lichtmasten op voorraad.
  • De interventietermijnen worden naar 60 dagen herleid
  • Optimale technologieën voor het plaatsen op wegen
  • De gemeenten hebben vrije keuze wat de materialen betreftLibre choix du matériel laissé aux communes

Een jaarlijks vast bedrag om alle interventies te dekken

Eén enkel jaarlijks vast bedrag dekt alle interventies van het hele jaar voor uw openbare verlichtingspark.

Berekening van het jaarlijks vast bedrag = geïndexeerd gemiddelde van de kosten van het onderhoud en de herstellingen van het verlichtingspark van uw gemeente de 3 voorbijgaande jaren.

Het vast bedrag wordt ten laatste op 30 september van het jaar dat aan de begroting voorafgaat meegedeeld. Dit vast bedrag wordt in 4 kwartaalvervaldagen gefactureerd. Een detail van de uitgevoerde interventies wordt op het einde van elk kwartaal meegedeeld.

Bovendien behoudt de gemeente het beheer van de interventies door ORES via berichten waarbij de gemeente toestemming dient te geven vooraleer de werken worden uitgevoerd:

De herstelling wordt enkel uitgevoerd met uw toestemming De herstelling wordt enkel uitgevoerd met uw toestemming

TypeVoorwaardeInfo GemeenteActie
Kleine interventies Nihil Museweb De herstelling wordt onmiddellijk uitgevoerd
Grote interventies Offerte < €2.000 e-mailbericht De herstelling wordt ingepland maar kan binnen de 14 dagen die volgen op het bericht kosteloos worden geannuleerd.
Offerte > €2.000 e-mailbericht De herstelling wordt enkel uitgevoerd met uw toestemming
Vervangen materiaal niet gelijkaardig e-mailbericht De herstelling wordt enkel uitgevoerd met uw toestemming

MEER INFORMATIE NODIG?

Raadpleeg de veelgestelde vragen.