Een dienst om uw openbare verlichting eenvoudiger te maken

Met de Dienst Verlichting voert ORES alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit voor uw gemeente, voor een vast jaarlijks bedrag.

Geniet de meerwaarde van de Dienst Verlichting

Eenvoud

Vereenvoudigd offerteproces bij elke omvangrijke herstelling.

Voorspelbaarheid gemoedsrust

Optimalisatie van het jaarlijkse budgetbeheer van gemeenten.

Snelheid tevredenheid

Significant kortere interventietijden (voor standaardmateriaal).

Correcte prijzen

Jaarlijks forfait berekend op basis van de gemiddelde interventiekosten in uw gemeente tijdens de 3 vorige jaren.

Complementaire dienst

ORES onderhoudt de openbare verlichting voor 75% van de steden en gemeenten in Wallonië, met meer dan 450.000 lichtpunten. De gemeenten zijn grotendeels verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstellingen hiervan.

Interventie Functionele verlichting Niet-functionele verlichting (projector aan een kerk, enz.)
Lamp / printplaat / accessoires vervangen Openbare-dienstverplichtingen (tarief) Gemeenten
Onderhoud en herstellingen aan installaties, behalve accessoires Gemeenten Gemeenten
Diverse interventies (onderbreking wegens vuurwerk, enz.) Gemeenten Gemeenten

De Dienst Verlichting optimaliseert het beheer van de openbare verlichting, maakt het u eenvoudiger en verhoogt het comfort van uw burgers! 

Wat houdt de dienst verlichting in?

De interventies die worden gedekt zijn gelijkaardig aan de huidige situatie.

Inbegrepen interventies Niet-inbegrepen interventies
Bijzonder curatief onderhoud, niet inbegrepen in de openbare-dienstverplichting Bouwdossiers openbare verlichting gefinancierd door de gemeenten (nieuwe installaties en vervanging van verouderde installaties met meer dan 1 lichtpunt)
Schade aan installaties (DI) Interventies aan materiaal dat niet door ORES wordt beheerd
Veroudering (VU)  
Beveiliging na een incident (DI VU)   
Diverse prestaties (onderbrekingen in cabine, installatie lichtslingers)  

Bovendien biedt ORES gestandaardiseerd materiaal om de interventietijden in te korten.

  • 16 standaardmodellen verlichtingstoestellen en 20 standaardmodellen lichtmasten, verkrijgbaar uit voorraad
  • inkorten van de interventietermijnen tot 60 dagen
  • optimale technologieën voor het plaatsen langs wegen
  • de gemeenten kiezen vrij het materiaal

Jaarlijks vast bedrag dat alle interventies dekt

Eén enkel jaarlijks vast bedrag dekt alle interventies tijdens het hele jaar voor uw openbare verlichting.

Berekening van het jaarlijks vast bedrag = geïndexeerd gemiddelde van de kosten voor onderhoud en herstellingen van het verlichtingspark van uw gemeente tijdens de 3 vorige jaren.

Het vast bedrag wordt ten laatste op 30 september van het jaar dat aan de begroting voorafgaat meegedeeld. Dit vast bedrag wordt in 4 kwartaalvervaldagen gefactureerd. Op het einde van elk kwartaal wordt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde interventies meegedeeld.

Bovendien behoudt de gemeente controle over de interventies door ORES, dat de werken slechts uitvoert nadat de gemeente er toestemming voor heeft gegeven. Een herstelling wordt dus enkel met uw toestemming uitgevoerd.

Type Voorwaarde Info gemeente Actioe
Kleine interventies Nihil Museweb De herstelling wordt onmiddellijk uitgevoerd
Grote interventies Offerte < € 2000 Melding via e-mail De geplande herstelling kan binnen 14 dagen na de melding kosteloos worden geannuleerd
  Offerte > € 2000 Melding via e-mail De herstelling wordt enkel met uw toestemming uitgevoerd
  Vervangen materiaal niet gelijkaardig Melding via e-mail De herstelling wordt enkel met uw toestemming uitgevoerd

Wenst u meer info?

Neem contact op met uw ORES-contactpersoon of raadpleeg de veelgestelde vragen.