De meter

De digitale meter

In 2020 begon ORES aan de eerste fase van de installatie van digitale meters.

Ze worden geïnstalleerd bij residentiële klanten die dit aanvragen (bijvoorbeeld mensen die een digitale meter met dubbele functie wensen, grootverbruikers, enz.), nieuwe prosumers (personen die een nieuwe aansluiting wensen en een nieuwe energieproductie installeren) en klanten die deel uitmaken van een campagne om de meters te vervangen.

Vanaf juni 2021 kunnen nog andere klanten dit nieuwe metertype krijgen, net zoals klanten die beschikken over een meter met voorafbetalingsfunctie.

Vanaf 1 januari 2022 zullen digitale meters systematisch geïnstalleerd worden in deze gevallen:

 • wanneer de gebruiker van het netwerk een residentiële klant is die als wanbetaler is erkend
 • wanneer meter moet vervangen worden
 • bij een nieuwe aansluiting

Het decreet van 19 juli 2018 bepaalt ook dat 80% van de segmenten die als prioritait zijn aangemerkt, uiterlijk tegen 31/12/2029 met een digitale meter moet zijn uitgerust. Het betreft:

 • klanten met een verbruik groter dan of gelijk aan 6.000 kWh
 • klanten met een energieproductie groter dan of gelijk aan 5 kWp
 • de vervanging van meters met een voorafbetalingsfunctie
 • openbare laadpunten

Als u tot een van deze segmenten behoort, hoeft u niets te doen. ORES zal u persoonlijk op de hoogte brengen zodra de installatie van de digitale meter bij u gepland is.

 • in Wallonië:
  • ORES heeft de laatste jaren allerlei experimenten opgezet. Tot vandaag waren er ongeveer 200.000 meters geïnstalleerd op het grondgebied van ORES.
  • RESA heeft ook meer dan 30.000 digitale meters geplaatst
 • in Vlaanderen:
  • Eind 2021 heeft Fluvius reeds meer dan 1.300.000 digitale meters geplaatst
 • in Brussel:
  • Sibelga is ook begonnen met het installeren van digitale meters

Werken sommige Europese landen al met digitale meters?

Ja. Italië, Finland en Zweden hebben de invoering van de digitale meters op hun grondgebied volledig afgerond.

Frankrijk heeft reeds meer dan 20 miljoen digitale elektriciteitsmeters en meer dan 2 miljoen digitale gasmeters.

Het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg en Spanje zijn ook met de volledige invoering begonnen. Net als wij heeft Duitsland voor een gesegmenteerde, d.w.z. progressieve, aanpak gekozen.

Bekijk de status van de digitale meters in Europa op de website van de Europese Commissie.

Digitale meters worden geïnstalleerd om verscheidene belangrijke doelstellingen te bereiken:

 • Voldoen aan uw behoeften: een digitale meter is een concreet instrument dat u helpt om uw energieverbruik in de hand te houden. Hij maakt nieuwe diensten mogelijk, zoals de opname van de meterstanden op afstand, het activeren/deactiveren van de klantenportaal, voorafbetalen op afstand en raadplegen van de myORES klantenzone, waar u onder andere uw verbruiksgegevens terugvindt.
 • De energietransitie mogelijk maken: Er komen steeds meer systemen waarmee klanten zelf energie opwekken (onder andere met zonnepanelen), elektrische mobiliteit komt op gang, het aantal warmtepompen stijgt, … Kortom, de manier waarop wij het elektriciteitsnet gebruiken, verandert. Om de energiebevoorrading veilig te stellen, moet het netwerk gemoderniseerd worden en moeten we investeren in meters van een nieuwe generatie. De digitale meter geeft u een duidelijker en dynamischer beeld van uw verbruik (dankzij een portal waarop u uw verbruik raadpleegt). Daardoor kunt u sneller reageren op allerlei situaties in verband met uw energie, verbetert uw energiegebruik en verbruikt u minder. Digitale meters kunnen u ook helpen om actief deel te nemen aan de markt van de energieflexibiliteit en de community’s voor hernieuwbare energie. Uw specifieke verbruiksprofiel en uw energieproductie en -opslag stellen de leveranciers in staat om u nieuwe diensten aan te bieden en u te begeleiden om een actieve rol te spelen in de energietransitie.
 • Voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen in verband met de installatie van digitale meters. Alle informatie hierover vindt u op de website van CWAPE en in het decreet van 19.07.2018.

Een digitale meter biedt veel voordelen, we sommen er enkele op:

 • U hebt makkelijk toegang tot uw meterstanden, zowel bij energieafname als -injectie.
 • Uw meterstanden worden automatisch opgenomen (u ontvangt een sms bij de meterstandopname).
 • U hebt minder administratieve rompslomp (bij verhuizing, veranderen van leverancier, enz.): u moet alleen nog uw leverancier op de hoogte brengen.
 • U kunt tools installeren en gebruiken om uw verbruik te analyseren en uw kosten te beheren (via aansluiting op de klantenpoort en data in real time).
 • Het is eenvoudiger om uw verbruik op afstand te betalen (dankzij de zone voor het beheer van voorafbetalingen).
 • Dankzij beheer op afstand kunt u sneller uw aanvragen beheren (een meter laten openen/afsluiten, enz.).

U wordt direct door ORES geïnformeerd wanneer de installatie bij u thuis is gepland.

Ja. U kunt het vervangen van uw meter aanvragen via dit onlineformulier.

Tijdens de verschillende tests die de laatste jaren in werkelijke situaties werden uitgevoerd, konden de diensten van ORES verschillende technologieën voor het slim meten testen.

Het Waals decreet dat het plaatsen van digitale meters kadert en dat op 18 juli 2018 werd goedgekeurd, heeft voor twee nieuwe elementen gezorgd. Het eerste betreft de perimeter van de invoering met ‘prioritaire segmenten’, d.w.z. klanten bij wie het plaatsen van de meter het zinvolst is op korte termijn, terwijl de gesprekken tot dan gericht waren op een algemene invoering in Wallonië. Het tweede is een verschuiving in tijd van deze invoering: terwijl de eerste installaties voorzien werden voor 1 januari 2020, is het doel vandaag om de invoering te starten op 1 januari 2023.

In deze nieuwe context heeft ORES er voor gekozen om het programma van de digitale meters (Smart metering) aan te passen en hiervoor synergiën te ontwikkelen met de Luikse DNB (RESA) om zo de digitale meters op te nemen in een project voor heel Wallonië.

Voor deze digitale meters heeft ORES dezelfde technologie gekozen als diegene die in Vlaanderen en Brussel wordt gebruikt. De NB-loT-technologie. Het is een nieuwe communicatiestandaard "Low Power Area Network" (LPWAN of Laag-verbruik-netwerk over grote afstand) dat speciaal werd ontworpen voor het IoT (Internet of Things).

De technici van ORES kunnen nog bij u langskomen voor sommige interventies zoals:

 • het vervangen van de meter
 • het verzwaren van de aansluiting
 • het onderhouden van uw installatie

Ja. De meter is voorzien van een scherm dat toegang geeft tot de meterstanden en de verbruiksinformatie.

Ontdek hoe u uw meterstanden leest in onze brochure over de elektriciteitsmeter (enkelfasige of driefasige) en de gasmeter.

De weergave van de meterstand staat los van uw tariefplan. Wanneer u overweegt naar een ander tariefplan over te stappen, kunt u onmiddellijk het dag- en nachttarief weergeven om zo te bekijken wat in uw geval het voordeligst is. Meer informatie over het gebruik van de digitale meter vindt u in onze brochure over de elektriciteitsmeter (enkelfasige of driefasige) en de gasmeter

Indien u enkelvoudig tarief hebt, volstaat het om de eerste twee meterstanden op te tellen om uw totaal energieverbruik te kennen:

 • 1.8.1: het afnemen van energie in piekuren: het totaal aantal kilowatturen (kWh) van de verbruikte energie in piekuren
 • 1.8.2: het afnemen van energie in daluren: het totaal aantal kWh van de verbruikte energie in daluren

U kunt ook op de groene knop drukken om het gegeven 1.8.0 weer te geven, komt overeen met het totaal kWh verbruikte energie (som in kWh van de afgenomen energie aan dag- en nachttarief).

Ja. De communicatiefunctie van de digitale meters is geactiveerd (wanneer dit technisch mogelijk is). Dit betekent dat uw meterstanden automatisch en op afstand worden opgenomen.

Wanneer dit het geval is, betekent dit dat uw meteropnames automatisch en op afstand worden uitgevoerd.

 

ORES verwerkt gegevens en informatie met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wettelijke vereisten van het Decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de regionale elektriciteitsmarkt.

Uw meterstanden worden opgenomen op de 1e dag van de maand die volgt op uw maand van meteropname. Als september bijvoorbeeld uw maand van meteropname is, dan worden uw meterstanden automatisch opgenomen op 1 oktober.

Via deze link kunt u nagaan wat uw maand van meteropname is.

Momenteel is deze functionaliteit niet beschikbaar. In de toekomst zal het mogelijk zijn om de toevoer naar de meter vanop afstand af te sluiten. Maar de komst van deze nieuwe meters verandert niets aan de toepassing van de geldende regels en van de wetgeving betreffende de energieonderbreking (bijvoorbeeld bij wanbetaling). Deze onderbrekingen worden in laatste instantie gebruikt en na de klant te hebben verwittigd.

 

ORES verwerkt gegevens en informatie met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wettelijke vereisten van het Decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de regionale elektriciteitsmarkt.

Nee.

De gegevens die opgeslagen worden door de meter worden beschermd en niet gedeeld. Deze gegevens worden maar een keer per dag en niet in realtime op afstand opgenomen.

Naast u komen enkel volgende personen in contact met uw gegevens:

 • ORES
 • uw energieleverancier (enkel voor het gedeelte dat strikt gelinkt is aan de facturatie)

Wanneer er zich een stroomonderbreking voordoet op het distributienetwerk, werkt uw meter automatisch opnieuw eens de storing verholpen werd door onze diensten.

U vindt alle informatie over storingen en geplande stroomonderbrekingen op onze website.

Bij een kortsluiting of een overbelasting van uw elektrische installatie onderbreekt de stroomonderbreker op de voorzijde van uw meterkast de stroomtoevoer van de meter en van uw installatie.

Net zoals bij uw oude meter kunt u deze opnieuw inschakelen eens het probleem verholpen is.

Wij kunnen uw aardgasmeter alleen maar op afstand inschakelen als de hoofdschakelaar van uw elektriciteitsinstallatie open staat. U ontvangt dan een sms die bevestigt dat uw verzoek is uitgevoerd. Vervolgens dient u het volgende te doen:

 1. Open de hoofdafsluiter van uw aardgasinstallatie.
 2. Druk op de bedieningsknop van uw meter om energie te ontvangen.
 3. Wacht tot de dichtheidstest is uitgevoerd (ongeveer 15 minuten) voor u een aardgastoestel gebruikt.

Als u uw energie betaalt vóór u die verbruikt, hebt u niet langer een andere meter nodig. Het volstaat om de functie “voorafbetaling” op uw slimme meter in te schakelen om de energie vooraf te betalen.

Ontdek meer informatie over de werking van de slimme meter met voorafbetalingsfunctie via deze link.

Uw elektriciteitsmeter en uw meter voor uitsluitend nachttarief worden allebei vervangen door digitale meters.

Maak met enkele muiskliks op onze website een afspraak voor de installatie van uw slimme meter.

ORES past hiervoor de wettelijke voorschriften toe.

De energieleverancier zal over de strikt noodzakelijke gegevens beschikken voor de facturatie. Het zal eventueel mogelijk zijn dat hij over de laadcurves beschikt (geregelde opname van het vermogen dat u verbruikt, wat een nauwkeuriger beeld geeft van het verbruik) maar uitsluitend mits uitdrukkelijke toestemming van de klant. Raadpleeg de privacyverklaring voor meer info. Wenst u meer info over uw gegevens? Stuur dan een mail naar RGPD@ores.be.

De 25D60-kast wordt gebruikt om uw slimme meter te installeren. Lijkt op de 25S60-kast die momenteel wordt gebruikt (even groot, hoog, diep).

Het gebruik, de verzegeling en de gebruiksvoorschriften zijn dezelfde als voor een 25S60-kast.

De P1-Poort of klantenpoort of S1-Poort is een standaard aansluitingspoort. Hiermee kunt u een leestoestel rechtstreeks aansluiten op de slimme meter.

De P1-Poort en S1-Poort zijn standaard gedeactiveerd. Ze worden enkel op uw vraag geactiveerd.

Wat is het verschil tussen de P1-poort en S1-poort?

De transmissiefrequentie van de P1-Poort is 1 meting per seconde en de seriecommunicatie (RS422) voldoet aan norm IEC13239. De transmissiefrequentie van de S1-Poort varieert tussen 2.000 en 4.000 gegevens per seconde, de seriecommunicatie (RS422) voldoet eveneens aan norm IEC13239.

Ze zijn beiden aangesloten met RJ12-kabels.

Er zijn twee soorten elektriciteitsinstallaties. In het eerste geval komen er 3 fasedraden aan op uw schakelbord (driefasig systeem 3 x 230 V), in het tweede geval ziet u 4 draden aankomen op uw schakelbord. Ook dan spreekt men over een driefasig systeem (3 x 400 V + nulleider).

Het type elektriciteitsinstallatie waarop uw meter is aangesloten, heeft gevolgen voor de weergave op de meter, voor de gegevens die de gebruikerspoorten doorsturen en voor de werking van sommige apps die op de meter worden aangesloten.

Bij een driefasige 3 x 230 V installatie staat er een sterretje boven fase L2 op de meterdisplay. Er is spanning aanwezig, maar ze wordt niet weergegeven. Nog belangrijker: de spanning op fase L2 wordt evenmin doorgegeven via de gebruikerspoorten. Toch is deze informatie noodzakelijk voor de werking van sommige apps die op de gebruikerspoorten worden aangesloten. Bij een driefasige 3 x 230 V installatie zou er dus een compatibiliteitsprobleem kunnen zijn met sommige aangesloten apps.

U vindt hierover meer informatie en gedetailleerde technische gegevens ( eMUCs – P1 en eMUCs – S1) op maakjemeterslim.be.

De slimme meter zal geen mogelijke black-out kunnen voorkomen. Hij zal de netbeheerder echter meer nauwkeurige informatie bezorgen over het leveren van energie (bijvoorbeeld het aantal kilowatturen die verbruikt worden door een wijk). Hij zal flexibeler kunnen reageren en beslissingen nemen die in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie op het netwerk.

Met de slimme meter zullen de klanten ook beter geïnformeerd worden over hun verbruik. Het doel is om elke gebruiker te sensibiliseren om doeltreffender te verbruiken (rationeel energieverbruik) en zo het elektriciteitstekortrisico te verkleinen.

De systemen om zelf te produceren (met name zonnepanelen) worden steeds talrijker, de elektrische mobiliteit breidt zich uit, de warmtepompen ook... Kortom, het gebruik van het elektriciteitsnetwerk verandert. Om de energievoorziening verder te kunnen verzekeren, moeten we het netwerk vernieuwen en investeren in de nieuwe generatie meters.

De slimme meter zal de klant een duidelijker en dynamischer beeld geven over zijn energieverbruik (dankzij een portaal om zijn verbruik te raadplegen). Dit zal hem aanzetten om betere energiegewoontes aan te nemen en beter (en zelfs minder) te verbruiken.

De meters zullen zo de actieve deelname van de verbruikers aan de markt van flexibiliteit en van de gemeenschappen van hernieuwbare energie bevorderen. Op basis van het specifieke profiel van elke klant (verbruik maar ook productie en opslag) zullen de leveranciers nieuwe diensten kunnen aanbieden en de klanten kunnen begeleiden zodat ze een actieve rol in de energietransitie zouden kunnen spelen.

De installatie van een digitale meter gebeurt overeenkomstig de verschillende wettelijke verplichtingen die de installatie van dit type meter voorschrijven.

U kunt weigeren om een digitale meter te laten installeren. In dat geval dient u uw weigering mee te delen vóór de installatie van de nieuwe meter, door te bellen naar 078/15.78.01. U ontvangt dan een formulier waarmee u kunt aanvragen om geen digitale meter te laten installeren. Het volstaat om dit formulier in te vullen en naar ons terug te sturen.

Als u geen digitale meter wenst, deel dit dan mee aan ORES vóór er een afspraak wordt gepland, om onnodige verplaatsingen van onze teams te vermijden.

De slimme meter geeft uw meterstanden één keer per dag door aan ORES. Deze meterstanden worden doorgegeven via een transmissiepartner die uw identiteit niet ziet. Om bescherming van uw gegevens te garanderen worden ze versleuteld van uw meter tot aan uw netbeheerder ORES.

U meter bewaart een historiek van 60 verbruiksdagen die enkel op vraag van uw netbeheerder toegankelijk is en enkel in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld wanneer zich een tijdelijke onderbreking van de communicatie vanop afstand voordoet). De transmissiepartner bewaart enkel de gegevens van de laatste 72 uur.

De netbeheerder (ORES) bewaart uw meterstanden op dezelfde manier als hij de klassieke meteropnames bewaart in het kader van zijn opnameverplichting.

Net als alle elektrische uitrustingen die aanwezig zijn op het netwerk van ORES moet de digitale meter aan de geldende veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen beantwoorden. In het begin zal de digitale meter uw meterstanden niet automatisch meedelen. Van zodra deze functionaliteit wordt geactiveerd, worden de verbruiksgegevens en de hoeveelheid energie die in het netwerk worden geïnjecteerd één keer per dag naar ORES verstuurd. Dit verzenden gebeurt via een NB-IoT-verbinding.

De ontvangen gegevens worden enkel gebruikt in het kader van onze missies als netbeheerder. Naast u komen enkel de volgende personen in contact met uw gegevens:

 • ORES
 • uw energieleverancier (enkel voor het gedeelte dat strikt gelinkt is aan de facturatie)

Wat verandert er met de digitale meter bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens:

 • uw dagelijkse meterstanden worden gebruikt bij het berekenen en bevestigen van uw verbruik om deze jaarlijks ter beschikking te stellen van uw energieleverancier en dit volgens het besluit van de Waalse regering van 18 juli 2018 inzake de digitale meters en het Besluit van de Waalse regering van 3 maart 2014. Deze gegevens worden zolang als nodig bewaard voor het nakomen van deze verplichtingen.
 • uw intra-dagelijkse meterstanden (per kwartier voor elektriciteit en per uur voor aardgas) kunnen op uw verzoek naar ons worden verzonden zodat ze beschikbaar zijn in uw klantenzone (via uw myORES klantenzone). Deze gegevens worden bewaard zolang u ze nodig hebt, tot een door ORES vastgestelde maximumduur.
 • informatie over de energiekwaliteit binnen één dag (bv. spanningskwaliteit, belastingcurve, alarm bij fase- en voedingsverlies, enz., waarbij de granulariteit van de data tot gegevens per kwartuur kan gaan) mag aan ons uitsluitend worden doorgegeven in het kader van onze opdrachten voor analyse, remediëring van problemen en verbetering van de dienstverlening op het laagspanningsnet. Deze gegevens worden gedurende een beperkte tijd bewaard, die afhankelijk is van elke opdracht. Deze opdrachten maken deel uit van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of vloeien voort uit het technisch reglement en hebben tot doel om onze klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden.
 • de voorafbetalingsfunctie kan op afstand worden in- en uitgeschakeld voor zover hiervoor een wettelijke grondslag bestaat (onder andere naleving van de wettelijke bepalingen inzake het afsluiten energieleveringen)

Met wie delen wij uw informatie:

 • de meters worden bediend door onze dienstenpartner IBM, die belast is met de missie ons voormelde gegevens te bezorgen. Uw identiteit wordt niet bekend gemaakt aan hem. Enkel ORES kan het verband leggen tussen de verbruiksgegevens en uw toegangspunt.
 • de myORES klantenzone (voor het deel van de toegang tot uw intra-day indexen onder voorbehoud van uw toestemming) wordt beheerd door onze serviceprovider OPINUM. OPINUM past dezelfde regels voor gegevensbescherming toe als ORES.
 • hebt u vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming of wilt u meer weten over hoe ORES uw gegevens verzamelt en verwerkt, raadpleeg dan de pagina  “Persoonlijke levenssfeer”.

In 2020 begon ORES aan de eerste fase van de installatie van digitale meters.

Ze worden geïnstalleerd bij residentiële klanten die dit aanvragen (bijvoorbeeld mensen die een digitale meter met dubbele functie wensen, grootverbruikers, enz.), nieuwe prosumers (personen die een nieuwe aansluiting wensen en een nieuwe energieproductie installeren) en klanten die deel uitmaken van een campagne om de meters te vervangen.

Vanaf juni 2021 kunnen nog andere klanten dit nieuwe metertype krijgen, net zoals klanten die beschikken over een meter met voorafbetalingsfunctie.

Vanaf 1 januari 2022 zullen digitale meters systematisch geïnstalleerd worden in deze gevallen:

 • wanneer de gebruiker van het netwerk een residentiële klant is die als wanbetaler is erkend
 • wanneer meter moet vervangen worden
 • bij een nieuwe aansluiting

Het decreet van 19 juli 2018 bepaalt ook dat 80% van de segmenten die als prioritait zijn aangemerkt, uiterlijk tegen 31/12/2029 met een digitale meter moet zijn uitgerust. Het betreft:

 • klanten met een verbruik groter dan of gelijk aan 6.000 kWh
 • klanten met een energieproductie groter dan of gelijk aan 5 kWp
 • de vervanging van meters met een voorafbetalingsfunctie
 • openbare laadpunten

Als u tot een van deze segmenten behoort, hoeft u niets te doen. ORES zal u persoonlijk op de hoogte brengen zodra de installatie van de digitale meter bij u gepland is.

 • in Wallonië:
  • ORES heeft de laatste jaren allerlei experimenten opgezet. Tot vandaag waren er ongeveer 200.000 meters geïnstalleerd op het grondgebied van ORES.
  • RESA heeft ook meer dan 30.000 digitale meters geplaatst
 • in Vlaanderen:
  • Eind 2021 heeft Fluvius reeds meer dan 1.300.000 digitale meters geplaatst
 • in Brussel:
  • Sibelga is ook begonnen met het installeren van digitale meters

Werken sommige Europese landen al met digitale meters?

Ja. Italië, Finland en Zweden hebben de invoering van de digitale meters op hun grondgebied volledig afgerond.

Frankrijk heeft reeds meer dan 20 miljoen digitale elektriciteitsmeters en meer dan 2 miljoen digitale gasmeters.

Het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Luxemburg en Spanje zijn ook met de volledige invoering begonnen. Net als wij heeft Duitsland voor een gesegmenteerde, d.w.z. progressieve, aanpak gekozen.

Bekijk de status van de digitale meters in Europa op de website van de Europese Commissie.

Digitale meters worden geïnstalleerd om verscheidene belangrijke doelstellingen te bereiken:

 • Voldoen aan uw behoeften: een digitale meter is een concreet instrument dat u helpt om uw energieverbruik in de hand te houden. Hij maakt nieuwe diensten mogelijk, zoals de opname van de meterstanden op afstand, het activeren/deactiveren van de klantenportaal, voorafbetalen op afstand en raadplegen van de myORES klantenzone, waar u onder andere uw verbruiksgegevens terugvindt.
 • De energietransitie mogelijk maken: Er komen steeds meer systemen waarmee klanten zelf energie opwekken (onder andere met zonnepanelen), elektrische mobiliteit komt op gang, het aantal warmtepompen stijgt, … Kortom, de manier waarop wij het elektriciteitsnet gebruiken, verandert. Om de energiebevoorrading veilig te stellen, moet het netwerk gemoderniseerd worden en moeten we investeren in meters van een nieuwe generatie. De digitale meter geeft u een duidelijker en dynamischer beeld van uw verbruik (dankzij een portal waarop u uw verbruik raadpleegt). Daardoor kunt u sneller reageren op allerlei situaties in verband met uw energie, verbetert uw energiegebruik en verbruikt u minder. Digitale meters kunnen u ook helpen om actief deel te nemen aan de markt van de energieflexibiliteit en de community’s voor hernieuwbare energie. Uw specifieke verbruiksprofiel en uw energieproductie en -opslag stellen de leveranciers in staat om u nieuwe diensten aan te bieden en u te begeleiden om een actieve rol te spelen in de energietransitie.
 • Voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen in verband met de installatie van digitale meters. Alle informatie hierover vindt u op de website van CWAPE en in het decreet van 19.07.2018.

Een digitale meter biedt veel voordelen, we sommen er enkele op:

 • U hebt makkelijk toegang tot uw meterstanden, zowel bij energieafname als -injectie.
 • Uw meterstanden worden automatisch opgenomen (u ontvangt een sms bij de meterstandopname).
 • U hebt minder administratieve rompslomp (bij verhuizing, veranderen van leverancier, enz.): u moet alleen nog uw leverancier op de hoogte brengen.
 • U kunt tools installeren en gebruiken om uw verbruik te analyseren en uw kosten te beheren (via aansluiting op de klantenpoort en data in real time).
 • Het is eenvoudiger om uw verbruik op afstand te betalen (dankzij de zone voor het beheer van voorafbetalingen).
 • Dankzij beheer op afstand kunt u sneller uw aanvragen beheren (een meter laten openen/afsluiten, enz.).

U wordt direct door ORES geïnformeerd wanneer de installatie bij u thuis is gepland.

Ja. U kunt het vervangen van uw meter aanvragen via dit onlineformulier.

Tijdens de verschillende tests die de laatste jaren in werkelijke situaties werden uitgevoerd, konden de diensten van ORES verschillende technologieën voor het slim meten testen.

Het Waals decreet dat het plaatsen van digitale meters kadert en dat op 18 juli 2018 werd goedgekeurd, heeft voor twee nieuwe elementen gezorgd. Het eerste betreft de perimeter van de invoering met ‘prioritaire segmenten’, d.w.z. klanten bij wie het plaatsen van de meter het zinvolst is op korte termijn, terwijl de gesprekken tot dan gericht waren op een algemene invoering in Wallonië. Het tweede is een verschuiving in tijd van deze invoering: terwijl de eerste installaties voorzien werden voor 1 januari 2020, is het doel vandaag om de invoering te starten op 1 januari 2023.

In deze nieuwe context heeft ORES er voor gekozen om het programma van de digitale meters (Smart metering) aan te passen en hiervoor synergiën te ontwikkelen met de Luikse DNB (RESA) om zo de digitale meters op te nemen in een project voor heel Wallonië.

Voor deze digitale meters heeft ORES dezelfde technologie gekozen als diegene die in Vlaanderen en Brussel wordt gebruikt. De NB-loT-technologie. Het is een nieuwe communicatiestandaard "Low Power Area Network" (LPWAN of Laag-verbruik-netwerk over grote afstand) dat speciaal werd ontworpen voor het IoT (Internet of Things).

De technici van ORES kunnen nog bij u langskomen voor sommige interventies zoals:

 • het vervangen van de meter
 • het verzwaren van de aansluiting
 • het onderhouden van uw installatie

Ja. De meter is voorzien van een scherm dat toegang geeft tot de meterstanden en de verbruiksinformatie.

Ontdek hoe u uw meterstanden leest in onze brochure over de elektriciteitsmeter (enkelfasige of driefasige) en de gasmeter.

De weergave van de meterstand staat los van uw tariefplan. Wanneer u overweegt naar een ander tariefplan over te stappen, kunt u onmiddellijk het dag- en nachttarief weergeven om zo te bekijken wat in uw geval het voordeligst is. Meer informatie over het gebruik van de digitale meter vindt u in onze brochure over de elektriciteitsmeter (enkelfasige of driefasige) en de gasmeter

Indien u enkelvoudig tarief hebt, volstaat het om de eerste twee meterstanden op te tellen om uw totaal energieverbruik te kennen:

 • 1.8.1: het afnemen van energie in piekuren: het totaal aantal kilowatturen (kWh) van de verbruikte energie in piekuren
 • 1.8.2: het afnemen van energie in daluren: het totaal aantal kWh van de verbruikte energie in daluren

U kunt ook op de groene knop drukken om het gegeven 1.8.0 weer te geven, komt overeen met het totaal kWh verbruikte energie (som in kWh van de afgenomen energie aan dag- en nachttarief).

Ja. De communicatiefunctie van de digitale meters is geactiveerd (wanneer dit technisch mogelijk is). Dit betekent dat uw meterstanden automatisch en op afstand worden opgenomen.

Wanneer dit het geval is, betekent dit dat uw meteropnames automatisch en op afstand worden uitgevoerd.

 

ORES verwerkt gegevens en informatie met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wettelijke vereisten van het Decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de regionale elektriciteitsmarkt.

Uw meterstanden worden opgenomen op de 1e dag van de maand die volgt op uw maand van meteropname. Als september bijvoorbeeld uw maand van meteropname is, dan worden uw meterstanden automatisch opgenomen op 1 oktober.

Via deze link kunt u nagaan wat uw maand van meteropname is.

Momenteel is deze functionaliteit niet beschikbaar. In de toekomst zal het mogelijk zijn om de toevoer naar de meter vanop afstand af te sluiten. Maar de komst van deze nieuwe meters verandert niets aan de toepassing van de geldende regels en van de wetgeving betreffende de energieonderbreking (bijvoorbeeld bij wanbetaling). Deze onderbrekingen worden in laatste instantie gebruikt en na de klant te hebben verwittigd.

 

ORES verwerkt gegevens en informatie met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wettelijke vereisten van het Decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de regionale elektriciteitsmarkt.

Nee.

De gegevens die opgeslagen worden door de meter worden beschermd en niet gedeeld. Deze gegevens worden maar een keer per dag en niet in realtime op afstand opgenomen.

Naast u komen enkel volgende personen in contact met uw gegevens:

 • ORES
 • uw energieleverancier (enkel voor het gedeelte dat strikt gelinkt is aan de facturatie)

Wanneer er zich een stroomonderbreking voordoet op het distributienetwerk, werkt uw meter automatisch opnieuw eens de storing verholpen werd door onze diensten.

U vindt alle informatie over storingen en geplande stroomonderbrekingen op onze website.

Bij een kortsluiting of een overbelasting van uw elektrische installatie onderbreekt de stroomonderbreker op de voorzijde van uw meterkast de stroomtoevoer van de meter en van uw installatie.

Net zoals bij uw oude meter kunt u deze opnieuw inschakelen eens het probleem verholpen is.

Wij kunnen uw aardgasmeter alleen maar op afstand inschakelen als de hoofdschakelaar van uw elektriciteitsinstallatie open staat. U ontvangt dan een sms die bevestigt dat uw verzoek is uitgevoerd. Vervolgens dient u het volgende te doen:

 1. Open de hoofdafsluiter van uw aardgasinstallatie.
 2. Druk op de bedieningsknop van uw meter om energie te ontvangen.
 3. Wacht tot de dichtheidstest is uitgevoerd (ongeveer 15 minuten) voor u een aardgastoestel gebruikt.

Als u uw energie betaalt vóór u die verbruikt, hebt u niet langer een andere meter nodig. Het volstaat om de functie “voorafbetaling” op uw slimme meter in te schakelen om de energie vooraf te betalen.

Ontdek meer informatie over de werking van de slimme meter met voorafbetalingsfunctie via deze link.

Uw elektriciteitsmeter en uw meter voor uitsluitend nachttarief worden allebei vervangen door digitale meters.

Maak met enkele muiskliks op onze website een afspraak voor de installatie van uw slimme meter.

ORES past hiervoor de wettelijke voorschriften toe.

De energieleverancier zal over de strikt noodzakelijke gegevens beschikken voor de facturatie. Het zal eventueel mogelijk zijn dat hij over de laadcurves beschikt (geregelde opname van het vermogen dat u verbruikt, wat een nauwkeuriger beeld geeft van het verbruik) maar uitsluitend mits uitdrukkelijke toestemming van de klant. Raadpleeg de privacyverklaring voor meer info. Wenst u meer info over uw gegevens? Stuur dan een mail naar RGPD@ores.be.

De 25D60-kast wordt gebruikt om uw slimme meter te installeren. Lijkt op de 25S60-kast die momenteel wordt gebruikt (even groot, hoog, diep).

Het gebruik, de verzegeling en de gebruiksvoorschriften zijn dezelfde als voor een 25S60-kast.

De P1-Poort of klantenpoort of S1-Poort is een standaard aansluitingspoort. Hiermee kunt u een leestoestel rechtstreeks aansluiten op de slimme meter.

De P1-Poort en S1-Poort zijn standaard gedeactiveerd. Ze worden enkel op uw vraag geactiveerd.

Wat is het verschil tussen de P1-poort en S1-poort?

De transmissiefrequentie van de P1-Poort is 1 meting per seconde en de seriecommunicatie (RS422) voldoet aan norm IEC13239. De transmissiefrequentie van de S1-Poort varieert tussen 2.000 en 4.000 gegevens per seconde, de seriecommunicatie (RS422) voldoet eveneens aan norm IEC13239.

Ze zijn beiden aangesloten met RJ12-kabels.

Er zijn twee soorten elektriciteitsinstallaties. In het eerste geval komen er 3 fasedraden aan op uw schakelbord (driefasig systeem 3 x 230 V), in het tweede geval ziet u 4 draden aankomen op uw schakelbord. Ook dan spreekt men over een driefasig systeem (3 x 400 V + nulleider).

Het type elektriciteitsinstallatie waarop uw meter is aangesloten, heeft gevolgen voor de weergave op de meter, voor de gegevens die de gebruikerspoorten doorsturen en voor de werking van sommige apps die op de meter worden aangesloten.

Bij een driefasige 3 x 230 V installatie staat er een sterretje boven fase L2 op de meterdisplay. Er is spanning aanwezig, maar ze wordt niet weergegeven. Nog belangrijker: de spanning op fase L2 wordt evenmin doorgegeven via de gebruikerspoorten. Toch is deze informatie noodzakelijk voor de werking van sommige apps die op de gebruikerspoorten worden aangesloten. Bij een driefasige 3 x 230 V installatie zou er dus een compatibiliteitsprobleem kunnen zijn met sommige aangesloten apps.

U vindt hierover meer informatie en gedetailleerde technische gegevens ( eMUCs – P1 en eMUCs – S1) op maakjemeterslim.be.

De slimme meter zal geen mogelijke black-out kunnen voorkomen. Hij zal de netbeheerder echter meer nauwkeurige informatie bezorgen over het leveren van energie (bijvoorbeeld het aantal kilowatturen die verbruikt worden door een wijk). Hij zal flexibeler kunnen reageren en beslissingen nemen die in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie op het netwerk.

Met de slimme meter zullen de klanten ook beter geïnformeerd worden over hun verbruik. Het doel is om elke gebruiker te sensibiliseren om doeltreffender te verbruiken (rationeel energieverbruik) en zo het elektriciteitstekortrisico te verkleinen.

De systemen om zelf te produceren (met name zonnepanelen) worden steeds talrijker, de elektrische mobiliteit breidt zich uit, de warmtepompen ook... Kortom, het gebruik van het elektriciteitsnetwerk verandert. Om de energievoorziening verder te kunnen verzekeren, moeten we het netwerk vernieuwen en investeren in de nieuwe generatie meters.

De slimme meter zal de klant een duidelijker en dynamischer beeld geven over zijn energieverbruik (dankzij een portaal om zijn verbruik te raadplegen). Dit zal hem aanzetten om betere energiegewoontes aan te nemen en beter (en zelfs minder) te verbruiken.

De meters zullen zo de actieve deelname van de verbruikers aan de markt van flexibiliteit en van de gemeenschappen van hernieuwbare energie bevorderen. Op basis van het specifieke profiel van elke klant (verbruik maar ook productie en opslag) zullen de leveranciers nieuwe diensten kunnen aanbieden en de klanten kunnen begeleiden zodat ze een actieve rol in de energietransitie zouden kunnen spelen.

De installatie van een digitale meter gebeurt overeenkomstig de verschillende wettelijke verplichtingen die de installatie van dit type meter voorschrijven.

U kunt weigeren om een digitale meter te laten installeren. In dat geval dient u uw weigering mee te delen vóór de installatie van de nieuwe meter, door te bellen naar 078/15.78.01. U ontvangt dan een formulier waarmee u kunt aanvragen om geen digitale meter te laten installeren. Het volstaat om dit formulier in te vullen en naar ons terug te sturen.

Als u geen digitale meter wenst, deel dit dan mee aan ORES vóór er een afspraak wordt gepland, om onnodige verplaatsingen van onze teams te vermijden.

De slimme meter geeft uw meterstanden één keer per dag door aan ORES. Deze meterstanden worden doorgegeven via een transmissiepartner die uw identiteit niet ziet. Om bescherming van uw gegevens te garanderen worden ze versleuteld van uw meter tot aan uw netbeheerder ORES.

U meter bewaart een historiek van 60 verbruiksdagen die enkel op vraag van uw netbeheerder toegankelijk is en enkel in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld wanneer zich een tijdelijke onderbreking van de communicatie vanop afstand voordoet). De transmissiepartner bewaart enkel de gegevens van de laatste 72 uur.

De netbeheerder (ORES) bewaart uw meterstanden op dezelfde manier als hij de klassieke meteropnames bewaart in het kader van zijn opnameverplichting.

Net als alle elektrische uitrustingen die aanwezig zijn op het netwerk van ORES moet de digitale meter aan de geldende veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen beantwoorden. In het begin zal de digitale meter uw meterstanden niet automatisch meedelen. Van zodra deze functionaliteit wordt geactiveerd, worden de verbruiksgegevens en de hoeveelheid energie die in het netwerk worden geïnjecteerd één keer per dag naar ORES verstuurd. Dit verzenden gebeurt via een NB-IoT-verbinding.

De ontvangen gegevens worden enkel gebruikt in het kader van onze missies als netbeheerder. Naast u komen enkel de volgende personen in contact met uw gegevens:

 • ORES
 • uw energieleverancier (enkel voor het gedeelte dat strikt gelinkt is aan de facturatie)

Wat verandert er met de digitale meter bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens:

 • uw dagelijkse meterstanden worden gebruikt bij het berekenen en bevestigen van uw verbruik om deze jaarlijks ter beschikking te stellen van uw energieleverancier en dit volgens het besluit van de Waalse regering van 18 juli 2018 inzake de digitale meters en het Besluit van de Waalse regering van 3 maart 2014. Deze gegevens worden zolang als nodig bewaard voor het nakomen van deze verplichtingen.
 • uw intra-dagelijkse meterstanden (per kwartier voor elektriciteit en per uur voor aardgas) kunnen op uw verzoek naar ons worden verzonden zodat ze beschikbaar zijn in uw klantenzone (via uw myORES klantenzone). Deze gegevens worden bewaard zolang u ze nodig hebt, tot een door ORES vastgestelde maximumduur.
 • informatie over de energiekwaliteit binnen één dag (bv. spanningskwaliteit, belastingcurve, alarm bij fase- en voedingsverlies, enz., waarbij de granulariteit van de data tot gegevens per kwartuur kan gaan) mag aan ons uitsluitend worden doorgegeven in het kader van onze opdrachten voor analyse, remediëring van problemen en verbetering van de dienstverlening op het laagspanningsnet. Deze gegevens worden gedurende een beperkte tijd bewaard, die afhankelijk is van elke opdracht. Deze opdrachten maken deel uit van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of vloeien voort uit het technisch reglement en hebben tot doel om onze klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden.
 • de voorafbetalingsfunctie kan op afstand worden in- en uitgeschakeld voor zover hiervoor een wettelijke grondslag bestaat (onder andere naleving van de wettelijke bepalingen inzake het afsluiten energieleveringen)

Met wie delen wij uw informatie:

 • de meters worden bediend door onze dienstenpartner IBM, die belast is met de missie ons voormelde gegevens te bezorgen. Uw identiteit wordt niet bekend gemaakt aan hem. Enkel ORES kan het verband leggen tussen de verbruiksgegevens en uw toegangspunt.
 • de myORES klantenzone (voor het deel van de toegang tot uw intra-day indexen onder voorbehoud van uw toestemming) wordt beheerd door onze serviceprovider OPINUM. OPINUM past dezelfde regels voor gegevensbescherming toe als ORES.
 • hebt u vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming of wilt u meer weten over hoe ORES uw gegevens verzamelt en verwerkt, raadpleeg dan de pagina  “Persoonlijke levenssfeer”.